Archiv článků

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s o.o. zve na online školení

 

Edit: Vážené dámy, vážení pánové,
z příčin, které nedokážeme ovlivnit, z důvodu nemoci školitelky, došlo ke změně školitele, a taky ke změně tématu školení. Srdečně Vás zvu na školení, které bude vést paní Marlena Meyer. Název školení je „Inovace v opatrování v demenci“. Datum a čas se nezměnily.

 

 

Geriatrická péče

K účasti na cyklu školení zveme zaměstnance Domovů sociální péče/Center sociálních služeb /Domů pokojného stáří apod.: tj. sociální pracovníky, zdravotní sestry, ergoterapeuty, zdravotní pečovatele, asistenty seniorů, vedoucí zaměstnance, psychology, rehabilitační pracovníky.

Datum: 15.07.2020

Čas konání: 09.00 - 15.30

 

Vedoucí školení: Iwona Przybyło – magistra ošetřovatelství, absolventka Fakulty zdravotních věd oboru Ošetřovatelství na Uniwersytecie Medycznym [na Zdravotní univerzitě] v Gdańsku. Specialistka na anesteziologické ošetřovatelství a intenzívní péči. Diplomovaná ergoterapeutka, coach a trenérka. Její práce je řízená nadšením pro starší lidi, úctě vůči jejich rozmanitosti a všemu, co přežili. Je zastánkyní přímého kontaktu s druhým člověkem. Má více než 18-leté zkušenosti v práci s pacienty, se kterými se setkávala na různých nemocničních odděleních. Mnoho let se angažuje ve vzdělávání a zvyšování profesních kompetencí opatrovníků starších osob, zdravotních sester a ergoterapeutů, stejně jako soukromí pečovatelé, rodiny pečující o seniory.

Během školení zabezpečujeme konsekutivní tlumočení do českého/slovenského jazyka.

Účast na školeních je bezplatná, přihlášky, prosíme, posílejte prostřednictvím online náborového formuláře. Odkaz na formulář

Nebo: e-mailem bwrona.tritia@gmail.com nebo telefonicky na číslo +48 515 261 827

www.egtctritia.eu

Školení je realizováno v rámci projektu Visegrádská kooperace pro práci se seniory
(ID: 21910016). Projekt je spolufinancovaný Mezinárodním visegrádským fondem.