Archiv článků

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s o.o. zve na školení„

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s o.o. zve na

online školení

„INOVACE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČI V ALZHEIMEROVĚ NEMOCI A JINÝCH FORMÁCH DEMENCE“

K účasti na cyklu školení zveme zaměstnance Domovů sociální péče/Center sociálních služeb /Domů pokojného stáří apod.: tj. sociální pracovníky, zdravotní sestry, ergoterapeuty, zdravotní pečovatele, asistenty seniorů, vedoucí zaměstnance, psychology, rehabilitační pracovníky.

„BEZ VĚDOMOSTÍ O DEMENCI NEEXISTUJE PARTNERSTVÍ V PÉČI, A POKUD NEEXISTUJE LÉK… JE PÉČE!

Datum: 28.07.2020

Čas konání: 09.00 - 15.30

Přednášející: MARLENA MEYEROVÁ – absolventka gerontopedagogiky Pomořanské zdravotnické univerzity v Štětíně, Gdaňské univerzity; kvalifikovaná učitelka Montessori. Je první licencovanou trenérkou v Polsku v programu Positive Approach to Care ™ (PAC) Teepy Snow.

POSSITIVE APPROACH TO CARE (PAC), tedy Pozitivní přístup k péči je inovativním komplexním programem zaměřeným na vzdělávání o demenci a o péči v demenci. Byl vytvořen za účelem vzdělávání všech těch, kteří jsou zapojeni do péče o osoby postižené demencí.

Během školení zabezpečujeme konsekutivní tlumočení do českého jazyka.

Účast na školeních je bezplatná, přihlášky, prosíme, posílejte prostřednictvím online náborového formuláře. Odkaz na formulář

Nebo: e-mailem bwrona.tritia@gmail.com nebo telefonicky na číslo +48 515 261 827

www.egtctritia.eu

Školení je realizováno v rámci projektu Visegrádská kooperace pro práci se seniory
(ID: 21910016). Projekt je spolufinancovaný Mezinárodním visegrádským fondem.