Archiv článků

GLOTTODIDAKTIKA

Evropské seskupení pro územní spolupráci  TRITIA s o. o. si vás dovoluje pozvat na

on-line školení

GLOTTODIDAKTIKA

Školení je určeno osobám pracujícím s dětmi a mládeží.  K účasti zveme: pracovníky vědeckých, vzdělávacích (včetně učitelů, pedagogů, psychoterapeutů), výchovných a kulturních institucí (mj. pracovníky vzdělávacích oddělení v kulturních zařízeních, pracovníky denních stacionářů), dále pracovníky sociálních a pomáhajících institucí a pracovníky a dobrovolníky nestátních organizací. Cílem školení je seznámit zaměstnance a zástupce výše uvedených institucí a organizací z polsko-českého pohraničí s tématem glottodidaktiky, což potenciálně usnadní práci ve prospěch ukrajinských uprchlíků ve výše uvedené oblasti.

Školení je určeno posluchačům z Polska a České republiky a bude simultánně tlumočeno.

 

 

 

 

Datum: 7. 6. 2023

Čas: 10.00 – 16.00

Školení povede Dr. Agnieszka Tambor

Účast na školení je bezplatná, nutná je registrace prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Počet míst je omezen.

Odkaz na formulář: https://tiny.pl/wvrbg

 

Školení probíhá v rámci projektu s názvem: "Pojďme se lépe poznat! Posilování jazykových a kulturních kompetencí obyvatel Polska, České republiky a Ukrajiny" č. CZ.11.4.120/0.0/22_037/0003265, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

 

Několik slov od školitele:

Pod pojmem glottodidaktika se nejčastěji rozumí proces výuky a učení jazyka. Koneckonců, je dnešní glottodidaktika skutečně zaměřena pouze na jazyk? Nebo se již stala mnohem širším oborem?

 

Během setkání se budeme zabývat tématy souvisejícími s výukou jednotlivých jazykových dovedností prostřednictvím zajímavých i inovativních přístupů a s využitím moderních témat jako je ekologie a klimatická krize. Budeme hovořit také o odborných jazycích - jazycích školního, akademického a odborného vzdělávání a jejich místě v moderní výuce jazyků. Důležitou součástí výuky bude také propojení jazykových a kulturních otázek ve vyučovacím procesu a rozmanitost vyučovacích metod se zvláštním zaměřením na metodu úkolů.

Dr. Agnieszka Tambor: odborná asistentka na Ústavu kulturních studií Slezské univerzity, vedoucí programu letní školy polského jazyka, literatury a kultury, lektorka postgraduálního studia učitelství polské kultury a polského jazyka jako cizího jazyka a postgraduálního studia regionálních znalostí, která vede školení pro učitele, lektory a vychovatele v Polsku i v zahraničí (např. v USA, Kanadě, Kazachstánu a Číně). Zároveň vedla školení pro Centrum pro rozvoj polského školství v zahraničí. Nyní je také vedoucí projektu Polska „Półka Filmowa”, který je zaměřen na mediální výchovu (www.polskapolkafilmowa.pl).

Denně se zabývá propagací polské kultury, využíváním kultury ve výuce a metodami výuky odborné slovní zásoby pro Poláky i cizince. Pracovala na multimediálních projektech pro výuku polštiny: Europodians a Slavic Network.

 

Školení probíhá v rámci projektu s názvem: "Pojďme se lépe poznat! Posilování jazykových a kulturních kompetencí obyvatel Polska, České republiky a Ukrajiny" č. CZ.11.4.120/0.0/22_037/0003265, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.