Archiv článků

Komunikační dovednosti osob poskytujících domácí ošetřovatelskou péči pro seniory a osoby s postižením

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností a Centrum pro podporu a inkluzi Help Net

srdečně Vás zvou na

na on-line školení

 

Komunikační dovednosti osob poskytujících domácí ošetřovatelskou péči pro seniory a osoby s postižením

Kurz je určen pro zaměstnance v centrech sociálních služeb/centrech sociální péče/domovech důchodců apod. O účast se mohou přihlásit sociální pracovníci, zdravotní sestry, pracovní terapeuti, zdravotní ošetřovatelé, gerontologičtí pracovníci a pečovatelé, vedoucí ústavů, psychologové, rehabilitační pracovníci, lidé pečující o seniory a rodiny nemocných osob.

Datum: 07.04.2022

Čas: 10.00-13.00

Školení se bude konat v on-line formě, prostřednictvím platformy ZOOM

Kurz vede: Ph.D. Lidija Vasiljević, doktorka politických věd v oblasti sociální politiky (Fakulta politických věd Univerzity v Bělehradě). Od roku 2000 je certifikovanou psychodramatickou psychoterapeutkou na republické úrovni (Svaz psychoterapeutů Srbska), od roku 2004 rovněž na úrovni evropské (Evropský psychoterapeutický certifikát). Aktivně se zabývá skupinovou a individuální psychoterapií, edukací a výcviky, jak v rámci edukace budoucích psychoterapeutů/psychoterapeutek, tak i v oblasti lidských zdrojů a posilování okrajových skupin v Srbsku a v regionu (v Bosně a Hercegovině, Slovinsku, Chorvatsku). Je autorkou řady prací v oblasti psychoterapie a politiky duševního zdraví, feminismu a psychoterapie, příruček o dovednostech skupinové práce, rodové rovnosti v médiích.

 

Účast na školení je bezplatná, je třeba se přihlásit prostřednictvím přihláškového formuláře, počet míst je omezen.

Odkaz na přihláškový formulář: https://tiny.pl/949b3

 

E-mail: bwrona.tritia@gmail.com

bwrona.tritia@gmail.com

www.egtctritia.eu

http://helpnet.rs/

 

The training is carried out as part of the project „V4 for the development of Common Social Europe”, ID: 22110081

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe