Archiv článků

Konference „ Od myšlenky k úspěchu. Mladé firmy v česko-polském pohraničí”

28. srpna 2015  se v sídle Vysoké obchodní školy , na detašované falultě v Těšíně konala konference , která bilancovala výsledku projektu „ Rovnoprávná hospodářská spolupráce „ a jeho části „ Od myšlenky k úspěchu. Mladé firmy v česko-polském pohraničí”

Konference se těšila velkému zájmu jejích účastníků , a to jak z polské, tak i české strany společné hranice. K hostům konference patřili zástupci i představitelé polských a českých institucí a organizací , včetně představilelůVysoké čkoly hornické, technické Univerzity Opava, detašované fakulty Karviná , Okresního Úřadu práce a magistrátu města Těšín , vysoké obchodní školy v  Dąbrowie Górniczej , zámku v Těšíně a mnoho dalších.

Účastníky konference uvítali a pozdravili paní  Marta Sláviková ,ředitelka  EUWT TRITIA , pan dr.  Andrzej Bubnicki , děkan detašované fakulty vysoké obchodní školy a také paní dr. Joanna Kurowska-Pysz, vedoucí katedry Výrobních zařízení a výrobního inženýringu.

Během konference měli její účastníci možnost se seznámit s výsledky analýz výzkumu ,prováděného p. Michalem Banotem , ředitelem Inkubátoru sdružení STEEL IT v Třinci ,v rámci projektu  „Rovnoprávná hospodářská spolupráce „ , které se týkaly maldých firem v česko-polském pohraničí.

Dále hovořil o nových formách podpory maldých firem v sektoru Společné ekonomiky pan  Marcin  Sanetra , vedoucí Střediska podpory Společné ekonomiky při Sdružení  Bielskie Centrum.

Hosté si mohli rovněž vyslechnout prezentaci pana  Radka Jakoba z Agentury regionálního rozvoje v Ostravě na téma Formy podpory mladých firem V morabskoslezském kraji či prezentaci paní  Magdaleny Grali ,koordinátorky spolupodílné sociální činnosti OFKA.

Jednání konference charakterizovaly živé diskuze jejích účastníků na uvedená témata.Po skončení oficiální části konference měli její účastníci možnost společných diskuzí, návázání nových pracovních i osobních kontaktů a výměny zkušeností ze své práce.

 

 

Udržitelné podnikání