Archiv článků

Kurz ukrajinského jazyka pro Čechy

Kurz ukrajinského jazyka pro Čechy

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností zve na bezplatný kurz ukrajinského jazyka pro Čechy, který bude uspořádán prezenční formou. Kurz je určen pro zástupce nevládních organizací, zaměstnance úřadů a institucí, které působí v oblasti vzdělávání, zdravotní péče, kultury, sociální péče, poskytování pomoci, a taky pro osoby zabývající se v každodenním životě uprchlíky z Ukrajiny. Cílem kurzu je obeznámit zaměstnance institucí z území pohraničí se základní slovní zásobou, která jim může usnadnit práci ve prospěch uprchlíků z Ukrajiny a spolupráci s těmi z nich, kteří se ocitli v polsko-českém pohraničí. Kurzu se mohou zúčastnit dospělé osoby.

 

Místo realizace kurzu: TRIANON, z.s., Na Horkách 1701, 737 01 Český Těšín

Doba realizace jazykového kurzu: březen 2023 – prosinec 2023.

Kurz se bude konat v úterky od 17 hodin. Kurz začíná 14. března 2023.

V rámci jazykového kurzu je naplánováno 24 setkání s rozsahem 90 minut každé.

Kurz se bude konat v 10 členné skupině.

Účast na jazykovém kurzu je bezplatná, je třeba se přihlásit prostřednictvím přihláškového formuláře.

Odkaz na formulář: https://forms.gle/CF54eiFST9JNkFbz5

Počet míst je omezen.

Kurz povede pan/paní: Mgr. Dobroslava Čepcová

Jazykový kurz se koná v rámci projektu s názvem: „Pojďme se lépe poznat! Posilování jazykových a kulturních kompetencí obyvatel Polska, České republiky a Ukrajiny” č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003265, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

 

Kontakt/dodatečné informace:

Kristýna Šircová: kristyna.sircova@egtctritia.eu, tel. + 420 723 178 285

Magdaléna Machalová: magdalena.machalova@egtctritia.eu, +420 773 647 446

www.egtctritia.eu