Archiv článků

MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE

Evropské seskupení pro územní spolupráci  TRITIA s o. o. si vás dovoluje pozvat na

on-line školení

MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE

Školení je určeno osobám pracujícím s dětmi a mládeží. K účasti zveme: pracovníky vědeckých, vzdělávacích (včetně učitelů, pedagogů, psychoterapeutů), výchovných a kulturních institucí (mimo jiné: pracovníky vzdělávacích oddělení v kulturních institucích, pracovníky komunitních center), dále sociálních a pomáhajících institucí, a také pracovníky a dobrovolníky nestátních organizací. Cílem školení je seznámit zaměstnance a zástupce výše uvedených institucí a organizací z polsko-českého pohraničí s tématem interkulturní komunikace, což potenciálně usnadní práci ve prospěch ukrajinských uprchlíků ve výše uvedené oblasti.

Školení je určeno posluchačům z Polska a České republiky a bude simultánně tlumočeno.

 

 

Datum: 6. 6. 2023

Čas: 10.00 – 16.00

Školení povede Dr. Agnieszka Tambor

Účast na školení je bezplatná, nutná je registrace prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Počet míst je omezen.

Odkaz na formulář: https://tiny.pl/wvrvr

Školení probíhá v rámci projektu s názvem: "Pojďme se lépe poznat! Posilování jazykových a kulturních kompetencí obyvatel Polska, České republiky a Ukrajiny" č. CZ.11.4.120/0.0/22_037/0003265, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

 

Několik slov od školitele:

Jaký je rozdíl mezi kulturami s vysokým a nízkým kontextem, mezi individualistickými a kolektivními kulturami, kulturami podporujícími partnery a kulturami podporujícími transakce? Pomáhají nám teoretické znalosti o kulturních rozdílech žít a fungovat v dnešním světě obchodu, vědy, ale i v soukromých kontaktech? Jaký vliv mají tyto znalosti na komunikační procesy a jak je mohou narušit?

 

Během školení si ukážeme, co má větší vliv na zprávy, které vysíláme - co říkáme, nebo co děláme? Druhou důležitou otázkou bude věnovat pozornost jazyku, který používáme. Jsou dnes "indián", "eskymák", "trpaslík" a "student" pragmaticky správná, náhodná slova, nebo bychom měli jazyk reformovat a hledat pro kulturně zakořeněné pojmy nové názvy a ekvivalenty, aby sdělení, která vysíláme, byla úspěšná, správně přečtená našimi partnery?

Dr. Agnieszka Tambor: odborná asistentka na Ústavu kulturních studií Slezské univerzity, vedoucí programu letní školy polského jazyka, literatury a kultury, lektorka postgraduálního studia učitelství polské kultury a polského jazyka jako cizího jazyka a postgraduálního studia regionálních znalostí, která vede školení pro učitele, lektory a vychovatele v Polsku i v zahraničí (např. v USA, Kanadě, Kazachstánu a Číně). Zároveň vedla školení pro Centrum pro rozvoj polského školství v zahraničí. Nyní je také vedoucí projektu Polska „Półka Filmowa”, který je zaměřen na mediální výchovu (www.polskapolkafilmowa.pl).

Denně se zabývá propagací polské kultury, využíváním kultury ve výuce a metodami výuky odborné slovní zásoby pro Poláky i cizince. Pracovala na multimediálních projektech pro výuku polštiny: Europodians a Slavic Network.

 

Školení probíhá v rámci projektu s názvem: "Pojďme se lépe poznat! Posilování jazykových a kulturních kompetencí obyvatel Polska, České republiky a Ukrajiny" č. CZ.11.4.120/0.0/22_037/0003265, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.