Archiv článků

MEZIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Evropské seskupení pro územní spolupráci  TRITIA s o. o. si vás dovoluje pozvat na

on-line školení

MEZIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školení je určeno osobám pracujícím s dětmi a mládeží. K účasti zveme: pracovníky vědeckých, vzdělávacích (včetně učitelů, pedagogů, psychoterapeutů), výchovných a kulturních institucí (mimo jiné: pracovníky vzdělávacích oddělení v kulturních institucích, pracovníky komunitních center), dále sociálních a pomáhajících institucí, a také pracovníky a dobrovolníky nestátních organizací. Cílem školení je seznámit zaměstnance a zástupce výše uvedených institucí a organizací z polsko-českého pohraničí s tématem interkulturní komunikace, což potenciálně usnadní práci ve prospěch ukrajinských uprchlíků ve výše uvedené oblasti.

Školení je určeno posluchačům z Polska a České republiky a bude simultánně tlumočeno.

 

Datum: 24. 5. 2023

Čas: 10.00 – 16.00

Školení povede Dr. Agnieszka Tambor

Účast na školení je bezplatná, nutná je registrace prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Počet míst je omezen.

Odkaz na formulář: https://tiny.pl/wvrvr

 

Školení probíhá v rámci projektu s názvem: "Pojďme se lépe poznat! Posilování jazykových a kulturních kompetencí obyvatel Polska, České republiky a Ukrajiny" č. CZ.11.4.120/0.0/22_037/0003265, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

 

Několik slov od školitele:

Interkulturní vzdělávání je usilovné poznávání národnostních, etnických či náboženských menšin, respektive jde spíše o obecné probuzení zvědavosti na svět a touhu poznávat druhé i sebe sama. Jistě, poslední desetiletí změnilo naše pojetí vzdělávání obecně. Je nutné připomenout, že i samotný proces vzdělávání probíhající v jiném než rodném prostředí může způsobit kulturní šok. Interkulturní vzdělávání je dnes především způsobem konstituování vlastní identity (nejen národní).

Účastníci se dozvědí, jak interkulturní vzdělávání začlenit do výuky, jaké materiály použít a kde je najít. Budeme hovořit také o problematice kulturního přivlastňování a o tom, kde leží hranice mezi získáváním kulturních znalostí a jejich zneužíváním.

Dr. Agnieszka Tambor: odborná asistentka na Ústavu kulturních studií Slezské univerzity, vedoucí programu letní školy polského jazyka, literatury a kultury, lektorka postgraduálního studia učitelství polské kultury a polského jazyka jako cizího jazyka a postgraduálního studia regionálních znalostí, která vede školení pro učitele, lektory a vychovatele v Polsku i v zahraničí (např. v USA, Kanadě, Kazachstánu a Číně). Zároveň vedla školení pro Centrum pro rozvoj polského školství v zahraničí. Nyní je také vedoucí projektu Polska „Półka Filmowa”, který je zaměřen na mediální výchovu (www.polskapolkafilmowa.pl).

Denně se zabývá propagací polské kultury, využíváním kultury ve výuce a metodami výuky odborné slovní zásoby pro Poláky i cizince. Pracovala na multimediálních projektech pro výuku polštiny: Europodians a Slavic Network.

 

Školení probíhá v rámci projektu s názvem: "Pojďme se lépe poznat! Posilování jazykových a kulturních kompetencí obyvatel Polska, České republiky a Ukrajiny" č. CZ.11.4.120/0.0/22_037/0003265, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.