Archiv článků

On-line konferencia "Dobrá praxe v práci se seniory"

Evropské seskupení územní spolupráce TRITIA s.r.o. zve na

on-line konferenci

Dobrá praxe v práci se seniory

Konference je závěrečnou akcí projektu „Visegrádská kooperace pro práci se seniory”

 

*Konference má mezinárodní charakter a bude simultánně tlumočená do slovenského a českého jazyka.

K účasti na konferenci zveme všechny osoby, které mají zájem o tematiku práce se seniory, například: zaměstnance domovů sociální péče/ center sociálních služeb/ domů pokojného stáří, zástupce nevládních organizací, psychology, manažery zajímající se seniorskou politikou, zástupce organizací sdružujících seniory a především seniory.

 

Datum: 17. 09. 2020

10.00 – 10.45 – Agata Bluj (Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”/Nadace Pracovna sociálních výzkumů a inovací „Loděnice”) Posilovna paměti a aplikace Memo – příklady inovací v oblasti profylaxe paměti seniorů.

10.45 – 11.00 – prostor na otázky a diskusi spojenou s prvním příspěvkem

11.00 – 11.45 - Agnieszka Żelwetro Na jevišti Paměti – mezi neuropsychologií a kulturou

11.45 – 12.00 – prostor na otázky a diskusi spojenou s druhým příspěvkem

12.00 – 12.15 – přestávka

12.15 – 13.00 – Brání stáří dalšímu osobnímu rozvoji? Anna Miczka Klosa (socioložka, animátorka, manažerka projektů zaměřených na seniory)

13.00 – 13.15 – prostor na otázky a diskusi spojenou s třetím příspěvkem

Shrnutí konference

Účast na konference je bezplatná, počet míst je omezen, registrujte se prostřednictvím přihlášky.

Odkaz na přihlášku: https://tiny.pl/75393

Kontakt/dodatečné informace: Barbara Wrona – koordinátorka projektu

bwrona.tritia@gmail.com

tel. +48 515 261 827

www.egtctritia.eu

Konference je realizována v rámci projektu Visegrádská kooperace pro práci se seniory (ID: 21910016). Projekt je spolufinancovaný Mezinárodním visegrádským fondem.