Archiv článků

Politika soudržnosti 2020+

Dne 14.6.2018 se v Bratislavě konalo zasedání pracovní skupiny Partnerství pro politiku soudržnosti 2020+ přípravného výboru pro nové programové období 2021- 2027.

Zasedání otevřel místopředseda vlády pro informatizaci a investice SR Richard Raši, který má tuto problematiku ve svém úřadě. Marta Sláviková, ředitelka ESÚS TRITIA je členkou této skupiny.

 

Evropská komise zveřejnila návrhy pro nové programové období 2021 -2027, a to 2.5. 2018

Návrh víceletého finančního rámce EU na období 2021 - 2027 a 30.5. 2018 balíček legislativních návrhů pro politiku soudržnosti EU na období 2021 - 2027.

Evropská komise v rámci těchto dokumentů zveřejnila architekturu fondů, která obsahuje 7 fondů: EFRR, FS, ESF +, ENRF, AMIF (Azylový a migrační fond), Fond vnitřní bezpečnosti a Fond integrované správy hranic.

 

Návrhy výšky dotací z fondů EU pro jednotlivé země budou upravovat podle inovované Berlínské metodologie.

Země musí očekávat pokles hodnoty "kohézní obálky". Podle návrhu by Slovensku klesla výše finanční podpory z eurofondů (v běžných cenách roku 2018) o 21,7%, České republice o 23% a Polsku o maximální možný pokles, tedy o 24%. Průměr poklesu u jednotlivých zemí je okolo 10%. Ale i tak naše státy PL, SK, CZ mají nejvyšší pomoc z EU v přepočtu na obyvatele:

 

 

Členský stát

Intenzita pomoci (EUR/obyvatel)

BG

178

RO

196

HR

298

LV

308

HU

260

EL

254

PL

239

LT

278

EE

317

PT

292

SK

310

CY

147

SI

213

CZ

242

ES

105

MT

197

IT

91

FR

34

FI

42

BE

31

SE

31

DE

27

DK

14

AT

21

NL

12

IE

33

LU

16

EU27

106

 

Pokles hodnoty "kohézní obálky" je dán jednak Brexitom, ale i zvýšením HDP těchto států poklesem celkového objemu financí na politiku soudržnosti.

Jako kompenzaci snížení zdrojů z politiky soudržnosti je možné využít zvýšený objem prostředků v centrálně řízených programech EK (cca 175 mld. EUR).

Evropská komise pro dosažení určité míry flexibility a posílení integrovaného územního přístupu i zjednodušení podmínek čerpání eurofondů představila cca 50 opatření, ale ne až takových zásadních, jak jsme čekali.

 

Oproti minulému období, kdy se priority podpory definovali v rámci 11 bod je nyní navržených 5 cílů politiky soudržnosti EU 2021 - 2027

1) Inteligentnejší  Evropa (inovační a inteligentní přeměna hospodářství)

2) Ekologizace, nízkouhlíková Evropa (včetně energetického přechodu, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik)

3) Propojenější Evropa (mobilita a propojenost ICT)

4) Sociálnější Evropa (evropský pilíř sociálních práv)

5) Evropa blíže k občanům (udržitelný rozvoj městských, venkovských a pobřežních oblastí a místní iniciativy)

 

V nejbližším období se na úrovní EU odehrají negociace k legislativním návrhům EK v Radě EU (9/2018 - 12/2019) a negociace k legislativním návrhům EK mezi Radou EU a Evropským parlamentem, tzv. trialogy (4.Q 2019 - 3.-4.Q 2020).