Archiv článků

Pozvánka na konference „Jednotný přístup k systému řízení ochrany znečišťování ovzduší pro funkční městské oblasti (AIR TRITIA)“

Jménem konsorcia vedeného Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava řešícího mezinárodní projekt v rámci program Interreg CENTRAL Europe s názvem „Jednotný přístup k systému řízení ochrany znečišťování ovzduší pro funkční městské oblasti (AIR TRITIA)“ bychom Vás rádi pozvali k účasti na zahajovací konferenci k tomuto projektu.

Konference se bude konat dne 17. října 2017 od 10:00 do 16:00 v sídle instituce „Główny Instytut Górnictwa“ v Katovicích. V průběhu konference budou představeny problémy s kvalitou ovzduší na rozhraní České, Slovenské a Polské republiky v oblasti Evropské seskupení územní spolupráce TRITIA, a prodiskutovány cíle, způsob realizace a očekávané úspěchu projektu mezinárodní spolupráce v oblasti kvality ovzduší.

Cílem projektu AIR TRITIA je podporovat opatření ke zlepšení místního a regionálního řízení kvality ovzduší, lépe a přesněji předkládat informace a zdokumentované odbornými znalostmi podporovanými specializovanými daty a prezentovat skutečná řešení. Projekt podpoří schopnost veřejné správy rozhodovat a realizovat řešení zaměřená na skutečné problémy a skutečné zlepšení kvality ovzduší v regionech.

V případě zájmu prosím potvrďte svou účast na konferenci do 1. října 2017 prostřednictvím registračního formuláře:

https://goo.gl/forms/xWXpaUHPVCriyZS32

iconPozvanka

 

iconProgram