Archiv článků

Přístup ke klientovi s agresivním chováním - školení

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s r. o. zve na on-line školení

Přístup ke klientovi s agresivním chováním

Stručný popis školení

Cílem vzdělávací aktivity je přiblížit pomáhajícím profesionálům pojem agrese, projevy a formy agrese. Poskytnout informace o možnostech používání deeskalačních technik a komunikace zaměřené na snížení napětí a agrese.

Anotace: Důvody, analýza příčin a důsledků, a taky zvládání agresivního chování. Prevence agresivity, aktivizace klientů a kooperace týmu při jejím zvládaní.

K účasti na školení zveme pracovníky Domovů sociálních služeb/Center sociálních služeb /Domovů pokojného staří apod.: tj. sociální pracovníky, zdravotní sestry, ergoterapeuty, ošetřovatele, asistenty seniorů, řídící zaměstnance, psychology, fyzioterapeuty.

Datum: 10. 03. 2022

Čas: 09.00-14.00

Školení se bude konat v on-line formě, prostřednictvím platformy ZOOM

Vedoucí školení: doc. PhDr. Stanilava Hunyadiová, PhD.

Vysokoškolská pedagožka na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty n. o. v Bratislavě.

Supervizorka, předsedkyně o. s. Zrkadlenie (Zrcadlení). Docentka v oboru sociální práce, přednáší na detašovaných pracovištích Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě. Vede občanské sdružení Zrkadlenie, o. s., které pracuje s lidmi ochotnými zvyšovat kvalitu svého života prostřednictvím řízené sebereflexe, specializovaného poradenství a supervize, a logicky vnímat proces rozvoje své osobnosti řešením problémových situací v životě, a taky podporováním silných stránek osobností za účelem zvládání zátěžových situací.

Spolupracuje s mnohými institucemi poskytujícími vzdělávání v oboru supervize, poradenství, péče a služeb. Je autorkou početných publikací, autorkou a spoluautorkou projektů z oblasti supervize, sociálního poradenství a vzdělávání. Podílí se na celoživotním vzdělávání sociálních pracovníků, vede výcviky v supervizi a sociálním poradenství pro sociální praxi. Od roku 2005 se nepřetržitě angažuje v realizaci supervize především pro pracovníky v pomáhajících profesích a pro supervizory.

Od roku 1994 působí v pomáhající profesi jako vychovatelka v Dětském domově. Je ředitelkou programu PRIDE pro SPDDD (Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Společnost přátel dětí z dětských domovů) v Košicích Úsměv jako dar, samostatnou rádkyní ÚPSVaR (Úřadu práce, sociálních věcí a rodiny).

 

Během školení, které se bude konat ve slovenštině, zabezpečujeme simultánní on-line tlumočení do polského a českého jazyka.

Účast na školení je bezplatná, je třeba se přihlásit prostřednictvím přihláškového formuláře, počet míst je omezen.

Odkaz na přihláškový formulář: https://tiny.pl/9j93p

Kontakt/dodatečné informace

bwrona.tritia@gmail.com

tel. +48 515 261 827

www.egtctritia.eu

 

Školení je realizováno v rámci projektu V4 ve prospěch rozvoje Společné sociální Evropy, ID: 22110081. Projekt je spolufinancován Mezinárodním visegrádským fondem

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe