Archiv článků

Školení pro sociální pracovníky

K účasti na školení zveme pracovníky Domovů sociálních služeb/Center sociálních služeb /Domovů pokojného stáří apod.: tj. sociální pracovníky, zdravotní sestry, ergoterapeuty, ošetřovatele, asistenty seniorů, řídící zaměstnance, psychology, fyzioterapeuty.

Datum: 07.06.2022

Čas: 09.00 – 14.00

Školení se uskuteční v on-line formě, prostřednictvím platformy ZOOM

Vedoucí školení: Krzysztof Wostal, Fundacja Transgresja (Nadace Transgrese)

Posláním nadace je vyvíjet činnost zaměřenou na překonávání sociálního vyloučení osob s postižením – hlavně senzorického druhu, tedy nevidomých, slabozrakých, neslyšících, nedoslýchavých a hluchoslepých, a taky podporovat tyto osoby v uskutečňování transgrese, čili v překračování jejich vlastních hranic a omezení.

Krzysztof Wostal – pracuje v oblastech spojených s postižením, a současně je zaměstnán i v jiných oblastech. Kromě toho vedl autorský rozhlasový program a v současnosti je často zván médii různého druhu jako expert v oblasti postižení. Od roku 2000 pracuje v školícím odvětví, vede specializovaná školení věnované postižení pro osoby s postižením a na objednávku rozmanitých firem, sdružení, nadací a institucí. V roce 2016 se jako expert zúčastnil čtyř debat o Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením organizovaných Polským fórem osob s postižením. V letech 2017 – 2019 byl členem týmu, který monitoroval a verifikoval implementaci této úmluvy ve Slezském vojvodství v rámci projektu Sdružení občanské aktivnosti (Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej) BONA FIDES. Přednášel na Slezské univerzitě v Katovicích a Ústavu zdokonalování učitelů (Instytucie Doskonalenia Nauczycieli) WIEDZA. Spolupracuje se školami a vysokými školami, vede aktivity nejen pro žáky a studenty, ale i pro pedagogické pracovníky, aktivně se taky zúčastňuje konferencí různého druhu (jako přednášející). Je hrdinou biografické knihy s názvem „Život v nadšení… bez zraku a sluchu”, které autorkou je Agnieszka Majnusz. Byl taky uvedený v publikaci s názvem „Seznam síly. 100 nejvlivnějších Polek a Poláků s postižením“ vydané v roce 2017 Sdružením přátel integrace (Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji). Zajímá ho tyfloinformatika, využívání moderních technologií ve prospěch osob se senzorickými postiženími. Věnuje se sociální politice, pozitivní psychologii, historii, právu v kontextu postižení, univerzálnímu designu a veřejné dopravě.

Během školení, které se bude konat v polštině, zabezpečujeme simultánní on-line tlumočení do slovenského a českého jazyka.

Účast na školení je bezplatná, je třeba se přihlásit prostřednictvím přihláškového formuláře, počet míst je omezen.

Odkaz na přihláškový formulář: https://tiny.pl/98l31

Kontakt/dodatečné informace

bwrona.tritia@gmail.com

 

Školení je realizováno v rámci projektu V4 ve prospěch rozvoje Společné sociální Evropy, ID: 22110081. Projekt je spolufinancován Mezinárodním visegrádským fondem

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas fvor sustainable regional cooperation in Central Europe