Archiv článků

Zasedání Dozorčí rady a Valné hromady Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s r.o.

Dne 5. dubna 2017 se na zámku v Těšíně konaly zasedání Dozorčí rady a Valné hromady Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA sr.o. V rozpravách se zúčastnili zástupci Sliezského a Opolského vojvodství, Moravskoslezského kraje a Žilinského Samosprávného kraje. Schůzi Dozorčí rady a Valné hromady uspořádal Mateusz Figiel, ředitel Odboru zahraniční spolupráce a propagace regionu Maršálského úřadu Opolského vojvodství. Dozorčí rada na svém zasedání schválila výroční zprávu a finanční výkazy aktivit seskupení v roce 2016, pracovní plán a rozpočet pro běžný rok. EZÚS TRITIA získalo finanční prostředky na šest projektů velkého významu a potenciálu pro rozvoj celé oblasti TRITI. Vzhledem k vysokým nákladům na zahájení implementace projektu se zástupci regionů rozhodli provést vybrané akce.