Archiv článků

Zasedání Dozorčí rady ESÚS TRITIA a setkání představitelů oddělení kultury členův ESÚS TRITIA

27. září 2017 se na Zámku Cieszyn konaly dvě setkání organizované ESÚS TRITIA. Od časného rána zasedala Dozorní rada ESÚS TRITI, které se zúčastnili představitelé Slezského vojvodství, Moravskoslezského kraje a Žilinského samosprávného kraje. Členové dozorčí tady diskutovali běžících zadáních Seskupení, o realizovaných i těch plánovaných. Pozornost se věnovala otázkám, které budou zahrnuty do dalších projektů Seskupení.

Ten den se také konalo setkání představitelů oddělení kultury Slezského vojvodství, Moravskoslezského kraje a Žilinského samosprávného kraje. Během setkání byla představena struktura a forma řízení oddělení kultury jakož i hlavní kulturní akce a památky v regionech. Ředitelé oddělení Grzegorz Szymański za WS, Jitka Koščáková za MSK a Miroslava Ševčíková -Šumská za ZK si vyměnili zkušenosti s prací na získávání dotací na podporu kultury z národních a mezinárodních zdrojů. Během diskuse se našly konkrétní společná témata na spolupráci, které mohou být zrealizovány na polsko-česko-slovenské hranici. Paní Marta Sláviková, ředitelka ESÚS TRITIA představila evropské dotační programy jako například Creativ Europe, ze kterých je možné financovat podporu kultury.