Archiv článků

Zasedání dozorčí rady ESÚS TRITIA

V sídle ESÚS TRITIA dne 23. března 2016 zasedala Dozorčí rady ESÚS TRITIA. Na setkání as zúčastnili její členové:

Pavol Holeštiak – zástupce Žilinského samosprávniho kraje,

Szymon Ogłaza – zástupce Opolského vojvodství,

Dawid Pasek – zástupce Slezského vojvodství.

Zasedání otevřela ředitelka ESÚS TRITIA Marta Sláviková. Členové dozorčí rady přijali program jednání, který měl 12 hlavních bodů. Následně vybrali nového předsedu Dozorčí rady, kterým se stal pan Szymon Ogłaza, vicemaršalek Opolského vojvodství. Pak DR přijala usnesením Závěrečnou finanční zprávu a Výroční zprávu z činnosti ESÚS TRITIA za rok 2015, Zprávu z činnosti Dozorčí rady za rok 2015, Plán práce a rozpočet seskupení na rok 2016. Také odsouhlasila důležitý dokument "Strategie systémové spolupráce ESÚS TRITIA na období 2014 - 2020 ".

Během zasedání ředitelka seskupení Marta Sláviková navrhla vytvoření společné platformy při ESÚS TRITIA, skládající se ze zástupců nevládních organizací, podnikatelů a dalších subjektů ze všech čtyř partnerských regionů seskupení. Cílem společné platformy bude podpora přeshraniční spolupráce mezi kraji v různých oblastech, síťování těchto organizací a institucí, návrhy záměrů, projektů a činností členů ESÚS TRITIA.

Na zasedání Dozorčí rady byly také diskutovány další možnosti propagace ESÚS TRITIA. Szymon Ogłaza navrhl zintenzifikovaní propagace TRITIE v rámci sociálních sítí.