Archiv článků

Zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A PL - SK 2014 - 2020

Dne 15. - 16. února 2017 v Nowym Sącz zasedal letos poprvé Monitorovací výbor programu Interreg V-A PL - SK 2014 - 2020, jehož členem je ředitelka ESÚS TRITIA paní Marta Sláviková.

Během zasedání byly projednány změny v příručce pro beneficienta s cílem usnadnit podávání a realizaci projektů mezinárodní spolupráce na straně žadatele a příjemce. Jedná se například o to, že od nové výzvy nebude požadovaná papírová verze žádosti ani příloh. Žádost bude zasílána pouze v elektronické verzi.

Dalším bodem programu bylo schvalování oceněných projektů z prioritní osy 1. Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví přeshraničního území. Z celkem podaných 56 projektových žádostí, bylo podpořených 19 projektů. Mezi nimi i projekt podán ESÚS TRITIA se Žilinskou univerzitou s názvem "Společná 3D digitalizace historických objektů přeshraničního území CZ-PL" s celkovými schválenými náklady 717 770 EUR.