Archiv článků

Zasedání organizačního výboru komise XXIII. Setkání podnikatelů 2017

V prostorech Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě se dne 21.2.2017 konalo zasedání organizačního výboru komise XXIII. Setkání podnikatelů 2017. Jedním z organizátorů je kromě Česko-polské obchodní komory, ostatních hospodářských komor a krajů i ESÚS TRITIA.

Organizační výbor ustálil termín konání této tradiční akce, pro polských, českých a slovenských podnikatelů a zástupců státní správy a samosprávy, na 22.6.2017 v Ostravě.

Událost bude mít tradiční formát s tematickými panely, konferencí a setkáním v zahradách Generálního konzulátu PR.

Výběr témat hlavních panelů provázela plodná diskuse, která vyústila k návrhu několika okruhů, jako infrastruktura příhraničí, stavebnictví, ochrana životního prostředí, zejména ovzduší, případně možnosti a způsoby přeshraničního podnikání, které budou odprezentované v rámci panelů setkání.

Pro získání finančních prostředků na akci ESÚS TRITIA připravilo spolu s partnery žádost o podporu z Mezinárodního visegrádského fondu.