Archiv článků

Zveme vás k účasti v našem novém projektu

 

Foto: Evropská územní spolupráce (ewt.slaskie.pl)

S potěšením oznamujeme, že ESÚS TRITIA zahajuje nový projekt. Zveme vás k účasti na těchto akcích! Informace o dalších akcích budeme aktualizovat na webových stránkách a FB profilu naší organizace.
Hlavním cílem projektu je poskytnout podporu veřejným institucím a nevládním organizacím v části polsko-českého pohraničí v krizové situaci - ozbrojeném konfliktu na Ukrajině. Cíle bude dosaženo rozvojem komunikačních nástrojů a posílením jazykových dovedností zástupců veřejné správy, učitelů, pracovníků kulturních institucí, humanitárního sektoru, nevládních organizací z Polska a České republiky a také ukrajinských uprchlíků, kteří emigrovali do příhraniční oblasti. Toho bude dosaženo prostřednictvím řady vzdělávacích a společenských akcí zaměřených na integraci a výměnu znalostí mezi občany a migranty z příhraniční oblasti a především prostřednictvím jazykových kurzů.
Doba realizace projektu: leden 2023 - prosinec 2023.

S potěšením oznamujeme, že ESÚS TRITIA zahajuje nový projekt. Zveme vás k účasti na těchto akcích! Informace o dalších akcích budeme aktualizovat na webových stránkách a FB profilu naší organizace.

 

Hlavním cílem projektu je poskytnout podporu veřejným institucím a nevládním organizacím v části polsko-českého pohraničí v krizové situaci - ozbrojeném konfliktu na Ukrajině. Cíle bude dosaženo rozvojem komunikačních nástrojů a posílením jazykových dovedností zástupců veřejné správy, učitelů, pracovníků kulturních institucí, humanitárního sektoru, nevládních organizací z Polska a České republiky a také ukrajinských uprchlíků, kteří emigrovali do příhraniční oblasti. Toho bude dosaženo prostřednictvím řady vzdělávacích a společenských akcí zaměřených na integraci a výměnu znalostí mezi občany a migranty z příhraniční oblasti a především prostřednictvím jazykových kurzů.

 

Doba realizace projektu: leden 2023 - prosinec 2023.