Vitajte na webovej stránke EZÚS TRITIA

EZÚS TRITIA je prvým zoskupením svojho druhu na území Poľska, Slovenska a Českej republiky s členmi zastupujúcimi regionálnu samosprávu. Územie, na ktorom EZÚS TRITIA pôsobí zahŕňa podľa členov za Českú republiku Moravskosliezsky kraj, za Poľsko Sliezske vojvodstvo a za Slovenskú republiku Žilinský samosprávny kraj.


EZÚS TRITIA predstavuje združenie, ktoré využíva spoločný potenciál na dosiahnutie spoločných cieľov.

Jiří Vzientek
Riaditel


Najnovšie projekty

Projekty dokončené

Nejnovější články

MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE

Během školení si ukážeme, co má větší vliv na zprávy, které vysíláme - co říkáme, nebo co děláme? Druhou důležitou otázkou bude věnovat pozornost jazyku, který používáme. Jsou dnes "indián", "eskymák", "trpaslík" a "student" pragmaticky správná, náhodná slova, nebo bychom měli jazyk reformovat a hledat pro kulturně zakořeněné pojmy nové názvy a ekvivalenty, aby sdělení, která vysíláme, byla úspěšná, správně přečtená našimi partnery?

GLOTTODIDAKTIKA

Během setkání se budeme zabývat tématy souvisejícími s výukou jednotlivých jazykových dovedností prostřednictvím zajímavých i inovativních přístupů a s využitím moderních témat jako je ekologie a klimatická krize. Budeme hovořit také o odborných jazycích - jazycích školního, akademického a odborného vzdělávání a jejich místě v moderní výuce jazyků. Důležitou součástí výuky bude také propojení jazykových a kulturních otázek ve vyučovacím procesu a rozmanitost vyučovacích metod se zvláštním zaměřením na metodu úkolů.

MEZIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školení je určeno osobám pracujícím s dětmi a mládeží. K účasti zveme: pracovníky vědeckých, vzdělávacích (včetně učitelů, pedagogů, psychoterapeutů), výchovných a kulturních institucí (mimo jiné: pracovníky vzdělávacích oddělení v kulturních institucích, pracovníky komunitních center), dále sociálních a pomáhajících institucí, a také pracovníky a dobrovolníky nestátních organizací. Cílem školení je seznámit zaměstnance a zástupce výše uvedených institucí a organizací z polsko-českého pohraničí s tématem interkulturní komunikace, což potenciálně usnadní práci ve prospěch ukrajinských uprchlíků ve výše uvedené oblasti.

Kurz češtiny pro ukrajinskou menšinu

Курс чеської мови для української нацменшини

Kurz ukrajinského jazyka pro Čechy

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností zve na bezplatný kurz ukrajinského jazyka pro Čechy, který bude uspořádán prezenční formou. Kurz je určen pro zástupce nevládních organizací, zaměstnance úřadů a institucí, které působí v oblasti vzdělávání, zdravotní péče, kultury, sociální péče, poskytování pomoci, a taky pro osoby zabývající se v každodenním životě uprchlíky z Ukrajiny. Cílem kurzu je obeznámit zaměstnance institucí z území pohraničí se základní slovní zásobou, která jim může usnadnit práci ve prospěch uprchlíků z Ukrajiny a spolupráci s těmi z nich, kteří se ocitli v polsko-českém pohraničí. Kurzu se mohou zúčastnit dospělé osoby.

Archiv článků