Slezské vojvodství

  • Rozloha: 12 333,1 km2
  • Počet obyvatel: 4 620,624
  • Hustota osídlení: 370 obyvatel na km2
  • Regionální sídlo: Katowice

Slezské vojvodství, které se nachází na jihu Polska, má své centrum v historickém regiónu Horní Slezsko a na východě z části zasahuje do Malopolska. Hraničí s Českou republikou a Slovenskem na jihu. Dále hraničí s dalšími čtyřmi polskými vojvodstvími (Opole, Lódź, Świętokrzyskie a Mołopolskie). Má zdaleka nejvyšší hustotu osídlení ze všech čtyř regiónů TRITIA.

Slezské vojvodství je průmyslovým regiónem, jehož ekonomika je již tradičně založena na bohatých zdrojích uhlí a minerálů. Těžba uhlí, zpracování kovů (železo,olovo a zinek), výroba energie, stolařství, automobilový průmysl, chemický průmysl, výroba stavebních materiálů a textilní průmysl jsou další důležitá průmyslová odvětví ve Slezské vojvodství.

Přírodními krásami regiónu jsou hory: Slezská vysočina ve středu a na severozápadě a Krakowsko-Częstochowska vysočina na severovýchodě. Jižní hranici tvoří Beskydy (Beskid Śląski a Beskid Żywiecki).

Región má značné množství technických památek včetně úzkokolejných a standardních železnic, hutí na uhlí a stříbro. Příležitosti pro lyžařské vyžití se nacházejí zejména v Beskydech se svými 150 vleky a lanovkami. 12 Měst Slezského vojvodství patří mezi 40 polských měst s nejvyšším počtem obyvatel.

Turistické atrakce Slezského vojvodství

Investiční příležitosti ve Slezském vojvodství

„Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami“

Zmocně nec vlády ČR pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj , Moravskoslez ský kraj a Žilinský samosprávny kraj pod záštitou ES ÚS TRITIA Vás zvou na konferenci „Uplatn itelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami“

Pro rozvoj cykloturistiky v polsko-slovenském pohraničí

Dálková cyklotrasa z polského města Bielsko-Biała do slovenského města Martin neztrácí na atraktivitě.