Rozvojová vize spolupráce

„Moravskoslezský kraj, Slezské vojvodství a Žilinský kraj vytvářejí díky institucionální spolupráci funkční sociálně, hospodářsky a infrastrukturně propojený prosperující přeshraniční region, ve kterém se daří eliminovat negativní bariérové efekty hranic a společným úsilím využívat vzájemných komplementarit.“

Rozvojová vize se zaměřuje na využití významného kooperačního potenciálu, kterým disponují všechny spolupracující regiony, tj. Moravskoslezský kraj, Slezské vojvodství a Žilinský kraj, pomocí tvorby funkčních struktur governance přeshraniční spolupráce a s využitím projektů, které byly v průběhu tvorby strategie a tří bilaterálních strategií identifikovány. Aby bylo možné naplnit cíle, které jsou ve strategii formulovány, jsou do přeshraniční spolupráce zapojeni všichni potenciální relevantní aktéři. Tvorba a rozvoj přeshraničního regionu jsou opřeny o jádrovou spolupráci v následujících čtyřech oblastech:

Za pomoci výše uvedených čtyř oblastí spolupráce je možné institucionalizovanou přeshraniční spoluprací dosáhnout dalšího rozvoje všech zainteresovaných regionů.