Zelený dopravní servis

Projekt "Green transport service" - Zelený dopravní servis - chce zmapovat ekologické - alternativní formy dopravy, jako jsou cyklodoprava, vodní doprava, pěší trasy a ostatní formy zelené dopravy (brusle, paragliding, scooters) v příhraničním regionu tří států CZ - PL - SK , který se rozprostírá v regionech Moravsko-slezského kraje, Opolského a Slezského vojvodství a Žilinského samosprávného kraje. Pak tato mapa a samotné alternativní formy dopravy budou představeny v základních školách.

Environmentální ochrana je velkým tématem pro tyto regiony a pro celou Evropu. Chceme napomoci snížení uhlíku v ovzduší v našem příhraničním regionu. Projekt bude informovat o alternativních formách dopravy, které neprodukují uhlík, propagovat zdravý životní styl pro školní mládež a ostatní obyvatele. Výstupem bude společný workshop, konference, speciální mapa, facebook diskusní fórum o zeleném transportu.

Projekt je podpořen Mezinárodním Vyšehradským fondem, Malé granty.

Diskusní skupina