1. Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020

2. Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

3. Program Interreg Central Europe

4. Baltic Sea Region Programme 2014-2020

5. Interreg Europe

6. Europe for Citizens

7. Mezinárodní visegrádský fond