Witamy na stronie internetowej EUWT TRITIA

EUWT TRITIA jest pierwszym ugrupowaniem tego typu, działającym na terenie Polski, Słowacji i Czech, którego członkami są władze regionalne. Obszar aktywności działań EUWT TRITIA obejmuje wspólne terytorium: Region Morawsko-Śląski w Czechach, Województwo Śląskie w Polsce oraz  Samorządowy Kraj Żyliński na Słowacji.


Marta SlávikováEUWT TRITIA jest organizacją, wykorzystującą wspólną aktywność dla osiągnięcia wspólnych celów.

Marta Sláviková
Dyrektor

 


 

Najnowsze projekty

Projekty zrealizowane

Najnowsze artykuły

Podpisano memorandum o współpracy w ramach europejskiej platformy węgla

W Ostrawie miało miejsce XXIV spotkanie przedsiębiorców Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji, z udziałem przedstawicieli: ministerstw, ambasad, przedstawicieli regionów i firm. Część robocza skoncentrowana była na rozwoju przemysłu przy jednoczesnym ograniczeniu wydobycia węgla, jego wykorzystania oraz problemów na rynku pracy w Czechach i Polsce. Celem spotkania, w którym wzięło udział około 150 osób było wsparcie eksportu czeskich firm i rozwój wzajemnej współpracy między: firmami, regionami i państwami.

Spotkanie inaugurujące projekt: „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”

30 maja 2018 roku w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, na Zamku w Cieszynie, odbyło się spotkanie organizacyjne, inaugurujące projekt „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”.

Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) spotkały się w Atenach, aby omówić przyszłość Europy

EUWT, jako pierwsza europejska struktura współpracy określona przez prawo UE, odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej współpracy w ramach Unii Europejskiej i poza nią. 4 maja w Atenach, w ramach Platformy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej miało miejsce spotkanie służące omówieniu i wymianie poglądów na temat wspólnej przyszłości Europy. Więcej można przeczytać pod tym linkiem:

Przygotowanie nowego rozporządzenia w sprawie EUWT

Sprawozdanie z warsztatów TIA, na temat rozporządzenia w sprawie EUWT, które odbyły się 13 marca 2018 r. w Brukseli. W warsztatach wzięła udział dyrektor ds. EUWT TRITIA, p. Marta Sláviková.

Raport monitorujący EUWT 2017

Raport monitorujący EUWT 2017 prezentujący rozwój istniejących EUWT, tworzenie nowych oraz wdrażanie rozporządzeń w sprawie EUWT.

Archiwum