Witamy na stronie internetowej EUWT TRITIA

EUWT TRITIA jest pierwszym ugrupowaniem tego typu, działającym na terenie Polski, Słowacji i Czech, którego członkami są władze regionalne. Obszar aktywności działań EUWT TRITIA obejmuje wspólne terytorium: Region Morawsko-Śląski w Czechach, Województwo Śląskie w Polsce oraz  Samorządowy Kraj Żyliński na Słowacji.


Marta SlávikováEUWT TRITIA jest organizacją, wykorzystującą wspólną aktywność dla osiągnięcia wspólnych celów.

Marta Sláviková
Dyrektor

 


 

Najnowsze projekty

Projekty zrealizowane

Najnowsze artykuły

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia trzech badań sprawozdań finansowych oraz sporządzenia na ich podstawie trzech sprawozdań z badań dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. za lata obrotowe 2019, 2020 i 2021.”

"People-to-people projects and small scale projects in cross-border cooperation programmes"

Platforma EUWT przy Europejskim Komitecie Regionów (EGTC Platform of European Committee of the Regions) zainicjowała inicjatywę EUWT i projekty „ludzie ludziom“ ("People-to-people projects and small scale projects in cross-border cooperation programmes").

Wernisaż wystawy Graduation Projects 2018

W dniach 1-2 marca 2019 oficjalnie podsumowaliśmy 17. edycję Międzynarodowego Przeglądu Projektów Dyplomowych Graduation Projects 2018.

Wyniki IX posiedzenia Komitetu Monitorującego – zatwierdzone nowe projekty Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W dniach 19-20 marca 2019 r. w miejscowości Stara Leśna na Słowacji zatwierdzono do dofinansowania projekty z programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W jakim kierunku rozwijać regionalne produkty?

W dniu 7 marca 2019 r. w siedzibie stowarzyszenia TRIANON w Czeskim Cieszynie miało miejsce spotkanie partnerów, jak i przedstawicieli produktów regionalnych z obszaru przygranicznego.

Archiwum