Witamy na stronie internetowej EUWT TRITIA

EUWT TRITIA jest pierwszym ugrupowaniem tego typu, działającym na terenie Polski, Słowacji i Czech, którego członkami są władze regionalne. Obszar aktywności działań EUWT TRITIA obejmuje wspólne terytorium: Region Morawsko-Śląski w Czechach, Województwo Śląskie w Polsce oraz  Samorządowy Kraj Żyliński na Słowacji.


Marta SlávikováEUWT TRITIA jest organizacją, wykorzystującą wspólną aktywność dla osiągnięcia wspólnych celów.

Marta Sláviková
Dyrektor

 


 

Najnowsze projekty

Projekty zrealizowane

Najnowsze artykuły

Warsztaty dla seniorów

W piątek 6 sierpnia br., w Domu Seniora prowadzonym przez Siostry Elżbietanki, obyły się pierwsze warsztaty dla seniorów. Cykl warsztatów, który finansowany jest w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, rozpoczął się w Jabłonkowie, kolejne warsztaty odbędą się w Polsce, Czeskiej Republice oraz na Słowacji!

Zaproszenie na seminarium i warsztaty

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. zaprasza na seminarium i warsztaty realizowane w ramach wydarzenia pn. NASZA aktywność na +! Promocja funduszy UE na rzecz pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Zaproszenie

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. zaprasza na cykl szkoleń pt. „Praca z seniorami na terenach instytucji kultury i dziedzictwa narodowego”.

Wyszehradzka kooperacja na rzecz pracy z seniorami

W dniu 17.07.2019 w Cieszynie odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w sprawie projektu Wyszehradzka kooperacja na rzecz pracy z seniorami.

Regiony przygraniczne wspólnie przygotowują się na skutki kryzysu w górnictwie węglowym

Spadek wydobycia węgla w Czechach i Polsce będzie miał duży wpływ na regiony i przedsiębiorstwa. Transformacja regionów górniczych i jakość powietrza stały się głównymi tematami 25 spotkania czeskich, polskich oraz słowackich przedsiębiorców, które odbyło się 06.06.2019 r w Ostrawie. Przedstawiciele firm i różnych instytucji zebranych na konferencji, zgodzili się co do konieczności wspólnego przeznaczania pieniędzy pochodzących z budżetu UE na regiony węglowe, w nadchodzących miesiącach.

Archiwum