Witamy na stronie internetowej EUWT TRITIA

EUWT TRITIA jest pierwszym ugrupowaniem tego typu, działającym na terenie Polski, Słowacji i Czech, którego członkami są władze regionalne. Obszar aktywności działań EUWT TRITIA obejmuje wspólne terytorium: Region Morawsko-Śląski w Czechach, Województwo Śląskie w Polsce oraz  Samorządowy Kraj Żyliński na Słowacji.


Marta SlávikováEUWT TRITIA jest organizacją, wykorzystującą wspólną aktywność dla osiągnięcia wspólnych celów.

Marta Sláviková
Dyrektor

 


 

Najnowsze projekty

Projekty zrealizowane

Najnowsze artykuły

Regiony przygraniczne wspólnie przygotowują się na skutki kryzysu w górnictwie węglowym

Spadek wydobycia węgla w Czechach i Polsce będzie miał duży wpływ na regiony i przedsiębiorstwa. Transformacja regionów górniczych i jakość powietrza stały się głównymi tematami 25 spotkania czeskich, polskich oraz słowackich przedsiębiorców, które odbyło się 06.06.2019 r w Ostrawie. Przedstawiciele firm i różnych instytucji zebranych na konferencji, zgodzili się co do konieczności wspólnego przeznaczania pieniędzy pochodzących z budżetu UE na regiony węglowe, w nadchodzących miesiącach.

“INTERMODAL LOGISTIC TERMINAL-PRESENT AND FUTURE”

Stakeholder Involvement Workshop

Posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia

16 maja 2019 r. miały miejsce posiedzenia organów EUWT TRITIA, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia trzech badań sprawozdań finansowych oraz sporządzenia na ich podstawie trzech sprawozdań z badań dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. za lata obrotowe 2019, 2020 i 2021.”

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia trzech badań sprawozdań finansowych oraz sporządzenia na ich podstawie trzech sprawozdań z badań dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. za lata obrotowe 2019, 2020 i 2021.”

Archiwum