Witamy na stronie internetowej EUWT TRITIA

EUWT TRITIA jest pierwszym ugrupowaniem tego typu, działającym na terenie Polski, Słowacji i Czech, którego członkami są władze regionalne. Obszar aktywności działań EUWT TRITIA obejmuje wspólne terytorium: Region Morawsko-Śląski w Czechach, Województwo Śląskie w Polsce oraz  Samorządowy Kraj Żyliński na Słowacji.


Marta SlávikováEUWT TRITIA jest organizacją, wykorzystującą wspólną aktywność dla osiągnięcia wspólnych celów.

Marta Sláviková
Dyrektor

 


 

Najnowsze projekty

Projekty zrealizowane

Najnowsze artykuły

Pierwsze warsztaty w ramach projektu „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”

31 lipca 2018 roku odbyły się pierwsze wyjazdowe, integracyjne warsztaty muzycznoterapeutyczne dla seniorów, w ramach projektu „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”.

Spotkanie podsumowujące mikroprojekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky!”,

27 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Zamku Cieszyn odbyło się spotkanie podsumowujące mikroprojekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky!”,

Mapy atrakcji zimowych pogranicza polsko-czesko-słowackiego

W maju 2018 roku zakończyła się realizacja projektu CROSS – BORDER SKI. W ramach tego projektu EUWT TRITIA opracowała mapy atrakcji zimowych pogranicza polsko-czesko-słowackiego. Mapy te są dostępne na naszej stronie internetowej, w formacie pdf,

Spotkanie podsumowujące mikroprojekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky!”,

27 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Zamku Cieszyn odbyło się spotkanie podsumowujące mikroprojekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky!”,

Polityka spójności 2020+

W dniu 14.06.2018 Bratysławie miało miejsce posiedzenie grupy roboczej dla nowego okresu programowania 2021 - 2027. Posiedzenie otworzył Wicepremier ds. Informatyzacji i Inwestycji Republiki Słowackiej Richard Raši, którego departament nadzoruje działania w tym zakresie. Marta Sláviková, dyrektor EUWT TRITIA, jest członkiem tejże komisji.

Archiwum