Archiwum

Szkolenie dla kadr socjalnych

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. zaprasza na szkolenie on-line

Debaty międzypokoleniowe

Spotkania były częścią projektu "Wzmacnianie więzi międzypokoleniowych", finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Umiejętności komunikacyjne dla opiekunów domowych osób starszych i osób z niepełnosprawnościami

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. oraz Ośrodek Wsparcia i Inkluzji Społecznej Help net zapraszają na: szkolenie on-line

Podejście do agresywnie zachowującego się podopiecznego - szkolenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu darmowych szkoleń on-line!

Współpraca z partnerami ze strony serbskiej

V4 na rzecz rozwoju Wspólnej Europy Socjalnej

Woda uzdrawiająca klimat – nowy paradygmat wodny - książka przetłumaczona na język polski w ramach projektu

Książka została przetłumaczona, a dalej wydana w języku polskim, w ramach projektu „Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Ludzie, woda, klimat, krajobraz, przyszłość. /Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť”

Dokument opracowany w ramach projektu "Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny..."

Plan dobrych rozwiązań dla instytucji kultury, na przykładzie Zamku Cieszyn, dla poprawy zarządzania gospodarką wodną oraz uzdrowienia mikroklimatu.

Woda w ekosystemie rolniczym

Zaproszenie na szkolenie: 29.09.2021 Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Ludzie, woda, klimat, krajobraz, przyszłość

Rozpoczynamy działania w ramach nowego projektu Wyszehradzkiego!

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką pracy z osobami, które zmagają się z demencją: m.in.: pracowników Domów Pomocy Społecznej/Centrów Służb Socjalnych/Domów Spokojnej Starości, Dziennych Domów Wsparcia, przedstawicieli organizacji pozarządowych, psychologów, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych, pielęgniarki, menadżerów projektów skupionych wokół tematyki polityki senioralnej, nade wszystko - rodziny osób chorujących.

Zapraszamy na ostatnie szkolenie on-line w ramach projektu Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Ludzie, woda, klimat, krajobraz, przyszłość

KURS on-line Woda i elementy edukacji 08.09.2021

Polsko - Słowacki Uniwersytet Wodny

Zapraszamy na warsztaty terenowe! *cieki wodne *krajobraz miejski *woda i edukacja *praktyczne elementy edukacyjne dla instytucji kultury na przykładzie Zamku Cieszyn

Podręcznik opracowany w ramach projektu "Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny..."

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną w ramach projektu "Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny..." publikacją studyjną.

Wody opadowe i ścieki w krajobrazie miejskim

EUWT TRITIA oraz partner projektu OZ Chováme doma serdecznie zapraszają na szkolenie on-line, pt. "Wody opadowe i ścieki w krajobrazie miejskim", które odbędzie się w dniu 18.08.2021.

ZAPROSZENIE NA KURS

ZAPROSZENIE NA KURS on-line część II; Woda w ciekach wodnych 23.07.2021 Wykłady na temat rewitalizacji środowiska w kontekście cieków wodnych. Co możemy zrobić, aby poprawić klimat? Nowy paradygmat wodny – susza i powodzie.

Miasto Żylina wraz z EUWT TRITIA awansowała do finału tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2026

Slowacke miasta Nitra, Trenczyn i Żylina zostały nominowane do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2026. Spośród ośmiu zgłoszeń profesjonalne i niezależne jury wybrało trzy miasta po czterodniowym spotkaniu internetowym.

NEWSLETTER 2020 EUWT TRITIA

Przedstawiamy po krótce działania EUWT TRITIA, które wdrożyliśmy w 2020 roku, a także te, które planujemy na rok 2021.

TRANS TRITIA. Zaproszenie na konferencję podsumowującą

Z przyjemnością zapraszamy na finałową konferencję projektową, która odbędzie się dnia 19 listopada 2020 w godzinach 10:00-13:30 w formule online.

TRANS TRITIA – Centra logistyczne

Obejrzyj krótkie filmy informacyjne na temat strategii radzenia sobie z sytuacją transportu w regionie TRITIA.

TRANS TRITIA – Transport kolejowy

Obejrzyj krótkie filmy informacyjne na temat strategii radzenia sobie z sytuacją transportu w regionie TRITIA.

TRANS TRITIA – Drogi wodne

Obejrzyj krótkie filmy informacyjne na temat strategii radzenia sobie z sytuacją transportu w regionie TRITIA.

DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE DOSTĘPNE DLA STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, którą opracowaliśmy z myślą o pracownikach instytucji kultury i dziedzictwa narodowego, a także wszystkich osobach zainteresowanych tematyką dostępności instytucji kultury oraz polityki senioralnej.

Projektowanie z perspektywą 60+

23 października br. odbyło się ostatnie szkolenie w ramach projektu "Dostępność na plus, 60+! Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dostępne dla seniorów"

Konferencja: „AIR TRITIA – czyste powietrze w sercu Europy“

Zanieczyszczone powietrze jest jednym z głównych wyzwań, z którym zmagają się przedstawiciele europejskich regionów. Zawarte w nim substancje szkodliwe, mają negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, a przez to generują szereg kosztów społecznych oraz ekonomicznych. Granice państw nie są barierą dla zanieczyszczonego powietrza i dlatego niezbędne jest opracowanie instrumentów, strategii oraz procedur, mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia w skali międzynarodowej.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na tłumaczenie ustne konferencji

ZAPYTANIE O CENĘ Tłumaczenie online konferencji podsumowującej projekt AIR TRITIA

Zapraszamy do składania ofert cenowych

Zapewnienie systemu/platformy i sprzętu do przeprowadzenia międzynarodowej konferencji online podsumowującej projekt AIR TRITIA

Rezultaty projektu AIR TRITIA - Strategia zarządzania jakością powietrza

W ramach projektu AIR TRITIA została opracowana STRATEGIA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA DLA EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TRITIA NA LATA 2020-2020

"Podróż przez historię krajów wyszehradzkich - miasta pańszczyźniane"- nowy projekt

Muzeum Kysuckie w Czadcy i Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA uzyskało dofinansowanie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektup pn. "Podróż przez historię krajów wyszehradzkich - miasta pańszczyźniane"

Konferencja on-line "Dobre praktyki w pracy z seniorami"

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. zaprasza na konferencję on-line "Dobre praktyki w pracy z seniorami". Konferencja jest wydarzeniem finalizującym projekt „Wyszehradzka kooperacja na rzecz pracy z seniorami”.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. zaprasza na szkolenie

on-line „Innowacje w edukacji i w opiece w chorobie Alzheimera i innych formach demencji”

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. zaprasza na szkolenie on-line

Szkolenie on-line pt. Opieka geriatryczna

20 lecie funkcjonowania Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Wspólnie z Funduszem Wyszehradzkim świętujemy obchody 20 lecia jego funkcjonowania.

EGTC Monitoring Report 2018-2019

Nowy raport monitorujący EUWT za lata 2018 i 2019

Warsztaty audytu dostępności połączone z seminarium

26.02.2020 w Muzeum Zamkowym w Pszczynie EUWT TRITIA zorganizowało Warsztaty audytu dostępności połączone z seminarium

Edukacja i aktywizacja seniorów

Za nami kolejne szkolenie, organizowane w ramach cyklu "Praca z seniorami na terenach instytucji kultury i dziedzictwa narodowego".

Uwaga! Szkolenie odwołane. Zaproszenie na szkolenie Opieka geriatryczna

Do udziału w cyklu szkoleń zapraszamy pracowników Domów Pomocy Społecznej/Centrów Służb Socjalnych/Domów Spokojnej Starości itp.: tj. pracowników socjalnych, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych, asystentów seniorów, kadrę zarządzającą, psychologów, rehabilitantów.

EUWT TRITIA zaprasza na wydarzenie o charakterze edukacyjnym poświęcone tematyce dostępności instytucji kultury dla osób w wieku 60+

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy pracowników instytucji kultury i dziedzictwa narodowego oraz wszystkie osoby zainteresowane niniejszą tematyką

B-SOLUTIONS. Management of pilot projects to tackle border obstacles & difficulties along EU internal borders

Pilot projects analysing actual cases of legal obstacles in cross-border regions and devising solutions

Praca z osobami niewidomymi i słabowidzącymi

24 stycznia br. odbyło się kolejne szkolenie w ramach cyklu "Praca z seniorami na terenach instytucji kultury i dziedzictwa narodowego". Uczestnicy - przedstawiciele kadr kultury z polskiej i słowackiej strony mieli okazję wzięcia udziału w szkoleniu pt. "Praca z osobami niewidomymi i słabowidzącymi", które poprowadził p. Krzysztof Wostal z Fundacja Transgresja

Muzyczno-terapeutyczne warsztaty

24.01.2020 odbyły się czwarte warsztaty muzyczno-terapeutyczne w ramach projektu Wyszehradzka kooperacja na rzecz pracy z seniorami.

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Analogowo i cyfrowo – promocja i informacja bez barier

22 listopada br. odbyło się kolejne szkolenie dla przedstawicieli instytucji kultury i dziedzictwa narodowego z Polski i Słowacji. Było to kolejne szkolenie w ramach cyklu „Praca z seniorami na terenach instytucji kultury i dziedzictwa narodowego”. Szkolenie pn. „Analogowo i cyfrowo – promocja i informacja bez barier” prowadziła p. Marta Piwowarska, przedstawicielka Fundacji Kultura bez Barier.

Zapraszamy do składania oferty cenowej - projekt i druk zaproszeń oraz materiałów graficznych

ZAPYTANIE O CENĘ OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCA PROJEKT AIR TRITIA

Kolędy i pastorałki pogranicza polsko-czesko-słowackiego. Śpiewnik.

W ramach projektu "Wyszehradzka kooperacja na rzecz pracy z seniorami", EUWT TRITIA wspólnie z partnerskimi Domami Pomocy Społecznej, Spokojnej Starości oraz Centrami Służb Socjalnych z Polski, Słowacji i Czeskiej Republiki zorganizowało warsztaty muzyczne kolędowania. Specjalnie na tę okazję opracowany został Śpiewnik kolęd i pastorałek pogranicza polsko-czesko-słowackiego.

Międzynarodowe warsztaty dla seniorów, inspirowane dziedzictwem narodowym pogranicza polsko-słowackiego

W dniach 26 i 27 listopada br. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA zorganizowało dwuczęściowe, międzynarodowe, polsko-słowackie warsztaty skierowane do seniorów, a inspirowane kulturą pogranicza. Warsztaty odbyły się na terenie dwóch instytucji kultury: Muzeum Regionu Poważskiego, a dokładniej w Zamku Budatin w Żylinie, po stronie Słowackiej oraz w Żywieckim Parku Etnograficznym w Ślemieniu, po stronie polskiej. Przed rozpoczęciem warsztatów seniorzy zwiedzali ww. instytucje kultury.

Praca z osobami zmagającymi się z demencją

26 października br. odbyło się kolejne szkolenie dla kadr kultury z Polski i Słowacji.

Konferencja podsumowująca projekt „Doskonalenie Dialogu Międzypokoleniowego, Belgrad (Serbia)

Konferencja podsumowująca projekt „Doskonalenie Dialogu Międzypokoleniowego“ miała miejsce 7 października 2019 r. w Belgradzie w siedzibie Serbskiego Czerwonego Krzyża.

Rozpoczęliśmy cykl szkoleń!

27.09.2019 EUWT TRITIA zorganizowało w Cieszynie pierwsze szkolenie pn. "Arteterapia w pracy z osobami 60+". Szkolenie jest częścią cyklu pn. "Praca z seniorami na terenach instytucji kultury i dziedzictwa narodowego".

NASZA aktywność na +! Promocja Funduszy UE na rzecz pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

24 września 2019 w Muzeum Śląskim w Katowicach, EUWT TRITIA zorganizowało seminarium i warsztaty

Warsztaty dla seniorów

W piątek 6 sierpnia br., w Domu Seniora prowadzonym przez Siostry Elżbietanki, obyły się pierwsze warsztaty dla seniorów. Cykl warsztatów, który finansowany jest w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, rozpoczął się w Jabłonkowie, kolejne warsztaty odbędą się w Polsce, Czeskiej Republice oraz na Słowacji!

Zaproszenie na seminarium i warsztaty

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. zaprasza na seminarium i warsztaty realizowane w ramach wydarzenia pn. NASZA aktywność na +! Promocja funduszy UE na rzecz pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Zaproszenie

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. zaprasza na cykl szkoleń pt. „Praca z seniorami na terenach instytucji kultury i dziedzictwa narodowego”.

Wyszehradzka kooperacja na rzecz pracy z seniorami

W dniu 17.07.2019 w Cieszynie odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w sprawie projektu Wyszehradzka kooperacja na rzecz pracy z seniorami.

Regiony przygraniczne wspólnie przygotowują się na skutki kryzysu w górnictwie węglowym

Spadek wydobycia węgla w Czechach i Polsce będzie miał duży wpływ na regiony i przedsiębiorstwa. Transformacja regionów górniczych i jakość powietrza stały się głównymi tematami 25 spotkania czeskich, polskich oraz słowackich przedsiębiorców, które odbyło się 06.06.2019 r w Ostrawie. Przedstawiciele firm i różnych instytucji zebranych na konferencji, zgodzili się co do konieczności wspólnego przeznaczania pieniędzy pochodzących z budżetu UE na regiony węglowe, w nadchodzących miesiącach.

“INTERMODAL LOGISTIC TERMINAL-PRESENT AND FUTURE”

Stakeholder Involvement Workshop

Posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia

16 maja 2019 r. miały miejsce posiedzenia organów EUWT TRITIA, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia trzech badań sprawozdań finansowych oraz sporządzenia na ich podstawie trzech sprawozdań z badań dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. za lata obrotowe 2019, 2020 i 2021.”

OGŁOSZENIE O NABORZE Nabór pracowników na stanowiska menadżerów strategicznych województwa opolskiego, śląskiego, kraju-morawsko-śląskiego, samorządowego kraju żylińskiego

W związku z realizacją projektu pn. „Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich (AIR TRITIA)” nr: CE 1101 AIR TIRITA, współfinansowanego z Programu Interreg Europa Centralna w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), zapraszamy do nasyłania ofert w związku z rekrutacja pracowników do projektu

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia trzech badań sprawozdań finansowych oraz sporządzenia na ich podstawie trzech sprawozdań z badań dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. za lata obrotowe 2019, 2020 i 2021.”

"People-to-people projects and small scale projects in cross-border cooperation programmes"

Platforma EUWT przy Europejskim Komitecie Regionów (EGTC Platform of European Committee of the Regions) zainicjowała inicjatywę EUWT i projekty „ludzie ludziom“ ("People-to-people projects and small scale projects in cross-border cooperation programmes").

Wernisaż wystawy Graduation Projects 2018

W dniach 1-2 marca 2019 oficjalnie podsumowaliśmy 17. edycję Międzynarodowego Przeglądu Projektów Dyplomowych Graduation Projects 2018.

Wyniki IX posiedzenia Komitetu Monitorującego – zatwierdzone nowe projekty Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W dniach 19-20 marca 2019 r. w miejscowości Stara Leśna na Słowacji zatwierdzono do dofinansowania projekty z programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W jakim kierunku rozwijać regionalne produkty?

W dniu 7 marca 2019 r. w siedzibie stowarzyszenia TRIANON w Czeskim Cieszynie miało miejsce spotkanie partnerów, jak i przedstawicieli produktów regionalnych z obszaru przygranicznego.

Poszukujemy partnera po stronie czeskiej

Zarówno Polska jak i Czeska Republika mają podobne doświadczenia w pracy z seniorami i osobami niepełnosprawnymi, podobnie definiują potrzeby w zakresie edukacji terapeutów. Z tego powodu postanowiliśmy zająć się tą kwestią organizując studia dla osób zainteresowanych tematem lub takich, które już pracują z seniorami i osobami niepełnosprawnymi i chcą podjąć kolejne kursy doszkalające.

NEWSLETTER EUWT TRITIA 2019

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA ma za sobą pięć i pół roku działalności. Przygotowaliśmy dla Państwa kilka podstawowych informacji oraz statystyk.

Newsletter Air Tritia

Najbardziej wymagającą częścią modelowania, z punktu widzenia wykonywania obliczeń, jest obliczanie zanieczyszczeń z lokalnych pieców w polskiej części regionu AIR TRITIA. Wyniki modelowania zanieczyszczeń pochodzących z lokalnych pieców, źródeł przemysłowych i transportu, będą podstawą do dalszej analizy zanieczyszczenia powietrza, zagrożeń dla zdrowia i proponowanych środków zaradczych.

AIR TRITIA Edukacyjny film animowany

Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowego filmu o zagrożeniu dla ludzkości i przyrody spowodowanym zanieczyszczeniem powietrza.

Konferencja podsumowująca projekt „3D Heritage”

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Uniwersytetem Żylińskim w Żylinie zorganizowali konferencję podsumowującą projekt: "Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL".

Innowacje w edukacji i opiece w chorobie Alzheimera i innych formach demencji

W dniach 23.10 br., 24.10 br. oraz 25.10 br. na Zamku w Cieszynie, w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, odbyły się szkolenia: „Innowacje w edukacji i opiece w chorobie Alzheimera i innych formach demencji”.

Międzynarodowa konferencja pn.: “Air Quality Management Projects - Experiences and Ideas”.

10 października 2018 r. w Cieszynie w ramach projektu AIR TRITIA, odbyła się międzynarodowa konferencja pn.: “Air Quality Management Projects - Experiences and Ideas”.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dyski zewnętrzne

Zapraszamy do składania ofert cenowych na dyski zewnętrzne

Konferencja podsumowująca projekt

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA oraz Uniwersytet Żyliński, serdecznie zapraszają do udziału w konferencji podsumowującej projekt: "Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL".

Program Interreg Polska-Słowacja świętował w Terchovej

6 października 2018 roku w Terchovej odbyło się wydarzenie roczne programu połączone z obchodami Europejskiego Dnia Współpracy. Wspólnie z beneficjentami dofinansowanych projektów sie prezentowali sukcesy polsko-słowackiej współpracy na obszarze pogranicza.

16 edycja konferencji BEZ BARIÉR BEZ HRANIC

W dniu 4 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Kraju Morawsko-Śląskiego miała miejsce kolejna edycja międzynarodowej konferencji BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®.

Podsumwanie konferencji promującej efekty realizacji Programu Interreg Polska – Słowacja

28 września 2018 r. w Bielsku-Białej w Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym, miała miejsce konferencja promująca efekty realizacji Programu Interreg Polska – Słowacja, organizowanej przez Regionalny Punkt Kontaktowy działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zaproszenie na konferencję “Air Quality Management Projects - Experiences and Ideas”

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane projekty międzynarodowe związane z zarządzaniem i współpracą w dziedzinie podnoszenia jakości powietrza, jak również międzynarodowe systemy oraz narzędzia dotyczące zarządzania jakością powietrza.

Zapytanie ocenę – tłumaczenie konferencji

zapraszamy do nadsyłania ofert na tłumaczenie ustne symultaniczne, polsko-słowackie i słowacko polskie, konferencji“Air Quality Management Projects - Experiences and Ideas”

Zapytanie o cenę - wynajem kabiny symultanicznej

Zwracamy się z prośbą o składanie ofert dotyczących wynajmu kabiny do tłumaczeń symultanicznych.

Zapytanie o cenę - wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem

Zwracamy się z prośbą o składanie ofert dot. wynajmu sali konferencyjnej wraz z cateringiem. Dotyczy organizacji konferencji pn.: “Air Quality Management Projects - Experiences and Ideas”

Pierwsze warsztaty w ramach projektu „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”

31 lipca 2018 roku odbyły się pierwsze wyjazdowe, integracyjne warsztaty muzycznoterapeutyczne dla seniorów, w ramach projektu „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”.

Spotkanie podsumowujące mikroprojekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky!”,

27 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Zamku Cieszyn odbyło się spotkanie podsumowujące mikroprojekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky!”,

Mapy atrakcji zimowych pogranicza polsko-czesko-słowackiego

W maju 2018 roku zakończyła się realizacja projektu CROSS – BORDER SKI. W ramach tego projektu EUWT TRITIA opracowała mapy atrakcji zimowych pogranicza polsko-czesko-słowackiego. Mapy te są dostępne na naszej stronie internetowej, w formacie pdf,

Skanowanie obiektów w Pszczynie i Bielsku-Białej

Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL

Spotkanie podsumowujące mikroprojekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky!”,

27 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Zamku Cieszyn odbyło się spotkanie podsumowujące mikroprojekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky!”,

Polityka spójności 2020+

W dniu 14.06.2018 Bratysławie miało miejsce posiedzenie grupy roboczej dla nowego okresu programowania 2021 - 2027. Posiedzenie otworzył Wicepremier ds. Informatyzacji i Inwestycji Republiki Słowackiej Richard Raši, którego departament nadzoruje działania w tym zakresie. Marta Sláviková, dyrektor EUWT TRITIA, jest członkiem tejże komisji.

Podpisano memorandum o współpracy w ramach europejskiej platformy węgla

W Ostrawie miało miejsce XXIV spotkanie przedsiębiorców Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji, z udziałem przedstawicieli: ministerstw, ambasad, przedstawicieli regionów i firm. Część robocza skoncentrowana była na rozwoju przemysłu przy jednoczesnym ograniczeniu wydobycia węgla, jego wykorzystania oraz problemów na rynku pracy w Czechach i Polsce. Celem spotkania, w którym wzięło udział około 150 osób było wsparcie eksportu czeskich firm i rozwój wzajemnej współpracy między: firmami, regionami i państwami.

Spotkanie inaugurujące projekt: „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”

30 maja 2018 roku w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, na Zamku w Cieszynie, odbyło się spotkanie organizacyjne, inaugurujące projekt „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”.

Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) spotkały się w Atenach, aby omówić przyszłość Europy

EUWT, jako pierwsza europejska struktura współpracy określona przez prawo UE, odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej współpracy w ramach Unii Europejskiej i poza nią. 4 maja w Atenach, w ramach Platformy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej miało miejsce spotkanie służące omówieniu i wymianie poglądów na temat wspólnej przyszłości Europy. Więcej można przeczytać pod tym linkiem:

Przygotowanie nowego rozporządzenia w sprawie EUWT

Sprawozdanie z warsztatów TIA, na temat rozporządzenia w sprawie EUWT, które odbyły się 13 marca 2018 r. w Brukseli. W warsztatach wzięła udział dyrektor ds. EUWT TRITIA, p. Marta Sláviková.

Raport monitorujący EUWT 2017

Raport monitorujący EUWT 2017 prezentujący rozwój istniejących EUWT, tworzenie nowych oraz wdrażanie rozporządzeń w sprawie EUWT.

Ocena terytorialnego odziaływania transgranicznego

13 marca 2018 r. w siedzibie Committee of Regions w Brukseli odbyły się warsztaty pn.: „Transgraniczna ocena wpływu terytorialnego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EUWT”.

MIĘDZYNARODOWE DZIECIĘCE MISTRZOSTWA MAŁEJ MORAWKI W NARCIARSTWIE

EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TRITIA WSPÓLNIE Z ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ KYSUCE (SK) ORAZ GMINĄ MAŁA MORAWKA (CZ) SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAJĄ NA MIĘDZYNARODOWE DZIECIĘCE ZAWODY W SLALOMIE: MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA MAŁEJ MORAWKI

„Śródokresowy przegląd wdrażania projektu 3D“

9 lutego 2018 roku w Zamku Cieszyn odbył się śródokresowy przegląd wdrażania projektu 3D.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju realizująca projekt Enterprise Europe Network, Zamek Cieszyn oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA, mają zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu polsko-czesko-słowackim oraz na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców.

Zakończył się projekt - Dziecięca Wyszehradzka Liga Szachowa

Z dużym sukcesem zakończono projekt szachowy dla dzieci z Krajów Wyszehradzkich, którego celem była popularyzacja gry w szachy, jako narzędzia wspierającego rozwój dzieci i młodzieży.

Cross - border ski - nowy projekt EUWT TRITIA

Organizacja turystyczna Kysuce razem z EUWT TRITIA oraz poszczególnymi partnerami realizuje projekt, którego celem jest wsparcie i promocja sportu, jakim są biegi narciarskie na słowacko-polsko-czeskim pograniczu.

Nowa mapa interaktywna EGTC Platform

Newsletter EGTC Platform

Ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej w 2017 roku

1 grudnia miało miejsce ostatnie w 2017 roku posiedzenie Członków Rady Nadzorczej EUWT TRITIA

Konferencja otwierająca projekt oraz spotkanie Kick –off meeting

W dniu 23 listopada 2017 r. w Cieszynie miała miejsce konferencja inaugurująca międzynarodowy projekt transgraniczny TRANS TRITIA.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na potrzeby realizacji projektu „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL“

Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących pisemnych tłumaczeń zwykłych polsko-słowackich i słowacko-polskich

W związku z realizacją projektu pn.: „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL“ nr PLSK.01.01-24-0034/16 w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zwracamy się z prośbą o wycenę pisemnego, zwykłego tłumaczenia polsko-słowackiego i słowacko-polskiego.

Konferencja w ramach projektu TRANS TRITIA

Zapraszamy 23 listopada br. do udziału w konferencji otwierającej projekt TRANS TRITIA.

Zapraszamy do składania ofert cenowych - laptop typu ultrabook wraz z oprogramowaniem

W związku z realizacją projektu pn.: „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL“ w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zwracamy się z prośbą o wycenę: Komputera przenośnego typu ultrabook oraz oprogramowania

Poszukujemy pracownika: Menedżer projektów międzynarodowych

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością poszukuje pracownika na stanowisko: Menedżer projektów międzynarodowych

Wystawa międzynarodowego konkursu EKOPLAKAT

W dniu 27 października 2017 w Zamku Cieszyn miało miejsce otwarcie międzynarodowej wystawy EKOPLAKAT.

Zapraszamy do składania ofert cenowych - laptop typu ultrabook + oprogramowanie

W związku z realizacją projektu pn.: „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL“ w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zwracamy się z prośbą o wycenę: komputera przenośnego typu ultrabook

Zapraszamy do składania ofert cenowy na komputer przenośny - ultrabook

W związku z realizacją projektu pn.: „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL“ w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zwracamy się z prośbą o wycenę komputera przenośnego typu ultrabook

W konferencji organizowanej w ramach projektu AIT TRITIA udział wzięli czescy, słowaccy i polscy specjaliści do spraw zanieczyszczenia powietrza

Przedstawiciele partnerskich miast, regionów i organizacji naukowych spotkali się 17 października 2017 r. w siedzibie Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach podczas konferencji otwierającej projekt AIR TRITIA (nr CE1101), który poświęcony jest zanieczyszczeniom powietrza na obszarze czesko – słowacko - polskim (region TRITIA).

Regionalne seminarium informacyjne nt. EWT w województwie śląskim

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza na Regionalne seminarium informacyjne nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim, które odbędzie się 13 listopada br. w Katowicach.

Zapraszamy do składania ofer cenowych na regał zamykany

Zapytanie o cenę – regał zamykany do przechowywania i archiwizacji dokumentów Projekt pn.: „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky“ nr INT/EB/BES/3/I/B/0023

Siódme coroczne spotkanie Platform EUWT w Brukseli

9 października 2017 roku w Brukseli odbyło się siódme coroczne spotkanie Platform EUWT pn. „Przyszłość współpracy transgranicznej”. Konferencja odbyła się w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów przy Rue van Maerlant. Udział w posiedzeniu wzięła pani Marta Sláviková dyrektorka EUWT TRITIA.

Zapraszamy osoby chętne do odbycia stażu w biurze EUWT TRITIA

Poszukujemy osoby do odbycia stażu w biurze EUWT TRITIA w Cieszynie.

Posiedzenie Rady Nadzorczej EUWT TRITIA i spotkanie wydziałów kultury obszaru EUWT TRITIA

27 września 2017 roku na Zamku w Cieszynie miały miejsce dwa spotkania koordynowane przez zespół EUWT TRITIA.

Zaproszenie na konferencję „Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich (AIR TRITIA)”

W imieniu konsorcjum zarządzanego przez Wyższą Szkołę Górniczą – Uniwersytet Techniczny Ostrawa, realizującego międzynarodowy projekt w ramach programu Interreg CENTRAL Europe pn.: „Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich (AIR TRITIA)” zapraszamy do udziału w konferencji otwierającej projekt.

Wystawa konkursu Ekoplakat

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy plakatów 14. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO EKOPLAKAT

Spotkanie w ramach projektu "Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru SK-PL"

Dnia 5.09.2017 r. w jednym z miejsc włączonych do opracowywanych obiektów w ramach projektu „3D“ – w słowackiej malowniczej gmienie Čičmany, odbyło się spotkanie robocze kierownictwa i personelu technicznego.

Zapytanie o cenę - realizacja filmu

Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących stworzenia filmu na potrzeby projektu.

Spotkanie robocze w Bielsku-Białej, Fałatówce i w Skansenie Ślemień

W ramach projektu „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL”, w dniu 24 kwietnia 2017 r. miały miejsce trzy spotkania: na Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej, Fałatówce w Bystrej Śląskiej i Skansenie Ślemień.

Spotkanie robocze w w Pszczynie oraz w Cieszynie

W dniu 18 kwietnia 2017 r. miały miejsce dwa spotkania w ramach projektu Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL w Pszczynie oraz w Cieszynie.

Zaproszenie na kurs jezyka słowackiego

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczona odpowiedzialnoscia rozpoczyna projekt kursów jezyka słowackiego i< jezyka polskiego dla pracowników instytucji publicznych i

Zapytanie o cenę - tłumaczenie zwykłe pisemne polsko-angielskie

W związku z realizacją projektu pn.: „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL“ w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zwracamy się z prośbą o ofertę pisemnego, zwykłego tłumaczenia polsko-angielskiego.

Wspólnie możemy osiągnąc więcej

Współpraca pomiędzy Województwem Śląskim, a Krajem Morawskosląskim.

Zapytanie o cenę - domumentacja fotograficzna

Zapytanie o cenę - druk materiałów

W związku z realizacją projektu pn.: „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL“ w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zwracamy się z prośbą o wycenę

XXIII Spotkanie Biznesu, 22 czerwca 2017 Ostrawa

Serdecznie zapraszamy na XXIII Spotkanie Biznesu, które odbędzie się 22 czerwca 2017 w Ostrawie.

Ogłaszamy międzynarodowy konkurs - EKOPLAKAT 2017

EUWT TRITIA ogłasza międzynarodowy konkurs plastyczny dla uczniów i studentów do lat osiemnastu z Czech, Polski i Słowacji.

Podpisanie umowy na realizację projektów z programu Interreg PL - SK

19 maja 2017 roku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, w sali kolumnowej odbyło sie uroczyste podpisanie umów projektowych dofinansowanych z programu Interreg PL – SK 2014 -2020.

Dziecięca Wyszehradzka Liga Szachowa” - Orlova 20 maja 2017

W Orlovej odbył się drugi turniej w ramach projektu „Dziecięca Wyszehradzka Liga Szachowa” (Children Visegrad Chess).

Zaproszenie na polsko-słowackie Forum Partnerskie „Zyskaj milion… przyjaciół i pomysłów

Zgłoś się na polsko-słowackie Forum Partnerskie „Zyskaj milion… przyjaciół i pomysłów”.

Turniej szachowy w Orlovej

SK Slavia Orlová zaprasza na międzynarodowy turniej szachowy skierowany dla dzieci w ramach projektu "Children Visegrad Chess League"

Dziecięca Wyszehradzka Liga Szachowa” - Čadca 6 maja 2017

W Čadcy odbył się pierwszy turniej w ramach projektu „Dziecięca Wyszehradzka Liga Szachowa” (Children Visegrad Chess League)

Posiedzenie Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia EUWT TRITIA

Dnia 5 kwietnia 2017 roku na Zamku w Cieszynie odbyło się posiedzenia Rady Nadzorczej i Walne Zgromadzenie członków EWUT TRITIA.

Konkurs "Śląska Rzecz"

Zamek Cieszyn po raz dwunasty zaprasza do udziału konkursie Śląska Rzecz.

Children Visegrad Chess League

UKS Pionier - Uczniowski Klub Szachowy serdecznie zaprasza do udziału w wyszehradzkim turnieju szachowym (RAPID), który odbędzie się 6 maja 2017 r. w Czadcy (SK).

EGTC Platform Newsletter | April 2017

Newsletter | April 2017

O projektach trójstronnych w EUWT TRITIA

Dnia 20.03.2017 roku w siedzibie EUWT TRITIA w Cieszynie miało miejsce spotkanie robocze europosłanki Republiki Czeskiej z Kraju Morawsko-Śląskiego pani Katarzyny Konečnej i starostów gmin z okolic TRÓJSTYKU PL-SK-CZ (Skalité, Svrčinovec, Bukovec, Mosty u Jablunkova).

Posiedzenie komitetu organizacyjnego XXIII Komisji Spotkania biznesowego w 2017 roku

W siedzibie Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie dnia 21 lutego. odbyło się posiedzenie komitetu organizacyjnego XXIII komisji Spotkania biznesowego 2017.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020

W dniach 15 – 16 lutego 2017 r. w Nowym Sączu po raz pierwszy tego roku obradował Komitet Monitorujący programu Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020

Newsletter EUWT TRITIA

Zapraszamy do zapoznania się z Newsletterem EUWT TRITIA.

IX Europejski Kongres Gospodarczy

10-12 maja 2017 r. IX Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Posierdzenie Rady Nadzorczej

9 grudnia 2016 roku miało miejsce ostatnie już w tym roku posiedzenie członków Rady Nadzorczej EUWT TRITIA.

Konferencja: Dizajn w przestrzeni publicznej. Dostępność w miastach historycznych

Tegoroczna edycja "Dizajnu w przestrzeni publicznej" dotykała kwestii dostępności, ale w miejscach "pod specjalnym nadzorem", jakimi są miasta historyczne.

OTEVŘENÍ VÝSTAVY EXPONÁTŮ 13. MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE EKOPLAKÁT

Zahájení výstavy: 8. listopadu 2016 v 13.00 h. s předáním cen najlepším autorům.

Dizajn w przestrzeni publicznej. Dostępność w miastach historycznych

Czym jest dostępność? To po prostu gościnność. Gdy zapraszamy do domu gości dbamy, by dobrze się u nas czuli – mieli gdzie wygodnie usiąść, coś dobrego zjeść, nie nudzili się… Czy taka właśnie rola nie przypada też gospodarzom miast?

Otwarcie wystawy "Dizajn w Przestrzeni Publicznej. Dostepność w miastach historycznych"

21 lipca w Urzędzie Samorządowego Kraju Żylińskiego miało miejsce otwarcie wystawy "Dizajn w przestrzeni publicznej. Dostępność w miastach historycznych"

"Dizajn w Przestrzeni publicznej. Dostępność w miastach historycznych"

EUWT TRITIA zaprasza na wystawę "Dizajn w Przestrzeni Publicznej. Dostępność w miastach historycznych"

Konferencja

Pełnomicnik Rządu Czeskiej Republiki w Kraju Morawsko-Śląskim, Usteckim i Kralowarskim, Kaj Morawsko-Śląski i Samorządowy Kraj Żyliński pod patronatem EUWT TRITIA zapraszają Państwa na konferencję „Zastosowanie i wspieranie kształcenia technicznego dzięki innowacyjnym metodom“

XXII Spotkania Biznesu Ostrawa, 29 czerwca 2016r.

To prestiżowe spotkanie gospodarcze przedsiębiorców z Polski, Czech i Słowacji jest corocznie organizowane we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Krajem Morawskośląskim, Województwami: Opolskim, Śląskim, Żylińskim oraz Urzędem Miasta Ostrawy.

Spotkanie partnerów projektu

W siedzibie EUWT TRITIA 14 czerwca spotkali się partnerzy projektu „Tourism for All”.

Spotkanie informacyjne nt. programu Interreg Polska - Słowacja

Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie śląskim organizuje 23 czerwca 2016 r. w Cieszynie spotkanie informacyjne nt. Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska − Słowacja 2014-2020 (Interreg Polska-Słowacja), które kierowane jest do potencjalnych beneficjentów z obszaru województwa śląskiego.

Mezinárodní výstava technických novinek, patentů a vynalezů INVENT ARÉNA 2016

V srdci Moravskoslezských Beskyd, v průmyslovém městě Třinci, v jedné z nejmodernějších arén v Evropě proběhne v polovině června 2016 první ročník Mezinárodní výstavy technických novinek, patentů a vynálezů INVENT ARENA.

III Europejski Piknik Rowerowy na Trójstyku

Lubisz aktywnie wypoczywać, spędzać czas z rodziną i znajomymi? Do tego podziwiać piękne, górskie widoki? W takim razie to wydarzenie jest dla Ciebie! Już 18 czerwca trzy rozgłośnie radiowe z trzech krajów spotkają się na beskidzkim Trójstyku, by wspólnie prowadzić dla Was III Europejski Piknik Rowerowy.

Konference Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji

Agentura pro regionální rozvoj pod patronací Moravskoslezského kraje připravuje 2. ročník konference Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji.

Brokerage Event 2016 - Regenerativní medicína a Bioinformatika

Moravskoslezský kraj, Agentura pro regionální rozvoj, Fakultní nemocnice Ostrava a společnost ING Corporation Vás zvou na odbornou konferenci Brokerage Event 2016 na téma "Regenerativní medicína a Bioinformatika

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUWT TRITIA

27 kwietnia 2016 r. w siedzibie EUWT TRITIA miało miejsce posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

Spotkanie partnerów projektu "Digitalizacja 3D obiektów kultury"

25 kwietnia 2016 r. w siedzibie EUWT TRITIA miało miejsce spotkanie robocze projektu „Digitalizacja 3D obiektów kultury terytorium przygranicznego SK-PL“.

Mezinárodní dvoustranná jednání Business Rendez-Vous Ostrava 2016

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje pořádá dvoustranná jednání firem nazvaná „Business Rendez-Vous Ostrava 2016".

Trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. w Żylinie na Słowacji odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Interreg Polska-Słowacja.

Proinovační firma, aneb jak vytvořit inovační prostředí

Agentura pro regionální rozvoj pořádá seminář určený pro střední managemnet firem.

Finansowanie innowacji dla firm - spotkanie informacyjne

Śląski Klaster Dizajnu i Zamek Cieszyn zapraszają przedsiębiorców na spotkanie informacyjne na temat środków z UE na innowacje w perspektywie 2014-2020.

Spotkanie Rady Nadzorczej EUWT TRITIA

W siedzibie EUWT TRIRIA z o.o. 23 marca 2016 r. miały miejsce obrady Rady Nadzorczej Ugrupowania.

Zaproszenie do udziału w projekcie

Zapraszamy obiekty historyczne z obszaru wsparcia Programu Interreg VA PL-SK 2014-2020, do udziału w projekcie dotyczącym digitalizacji zabytków.

Śniadanie biznesowe z prawnikami

Formy zatrudnienia pracownika, formy prawne prowadzenia firmy, a rodzaj odpowiedzialności majątkowej, Opodatkowanie dochodów nieujawnionych - to tematy, o których będzie mowa podczas "Śniadania biznesowego".

Wsparcie dla beneficjentów w programie Interreg Europa

W związku ze zbliżającym się naborem w programie Interreg Europa, który zaplanowano w terminie od 5 kwietnia do 13 maja br., Wspólny Sekretariat programu przygotował ofertę wsparcia dla potencjalnych beneficjentów.

Wspólne seminarium programów Interreg Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego w Katowicach

23 lutego br. w Katowicach w siedzibie Muzeum Śląskiego odbyło się seminarium nt. programów transnarodowych Interreg: Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego.

Konferencja "Energia odnawialna w teorii i w praktyce"

Celem konferencji jest przekonywanie młodzieży o możliwości dokonywania zmian w środowisku poprzez między innymi wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a także szerzenie współpracy oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami z Polski, Czech i Słowacji.

Spotkanie partnerów projektu

9 lutego 2016 r. w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tritia z o.o. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu „Tourism for All”.

Spotkanie biznesowe

Klubu Przedsiębiorcy zaprasza na spotkanie, którego celme jest prezentacja firm i wymiana ofert biznesowych.

ABC Przedsiębiorczości

Praktyczne porady i wskazówki dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności.

Jak kolędowaliśmy

Wraz z Nowym Rokiem jednym ze zwyczajów w naszym przygranicznym regionie jest chodzenie po kolędzie.

Spotkanie informacyjno-doradcze dla przedsiębiorców

Klub Przedsiębiorcy zaprasza na bezpłatne spotkanie doradcze na temat zmian w przepisach podatkowych i księgowych dla firm w 2016 roku.

Tourism for All

„Tourism for All” to kolejny projekt, który realizowany będzie przez EUWT TRITIA w 2016 roku.

Walne Zgromadzenie

14 grudnia 2015 r. w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA w Cieszynie odbyło się posiedzenie ostatniego już w tym roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Grudniowe posiedzenie Rady Nadzorczej

14 grudnia 2015 r. w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA w Cieszynie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej

LADY BUSINESS Moravskoslezského kraje

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. pod patronací Moravskoslezského kraje pořádá první ročník soutěže LADY BUSINESS Moravskoslezského kraje 2015.

Projekt „Green transport service”

Projekt „Green transport service” ma na celu opracowanie ekologicznej mapy alternatywnych form transportu – ścieżek rowerowych, tras wodnych, tras spacerowych i innych form zielonej infrastruktury transportowej (rolki, paralotnie, skutery) na granicy 3 państw Słowacji, Polski i Czech w ramach Kraju Morawsko-Śląskiego (CZ), Województwa Opolskiego (PL), Województwa Śląskiego (PL) oraz Kraju Żylińskiego (SK).

EUWT w Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT)

W dniach 12 - 13 grudnia 2015 r. w Brukseli miała miejsce niezwykle interesująca konferencja na temat współpracy transgranicznej. Spotkanie było zorganizowane przez Platformę EUWT Komitetu Regionów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europejskich Regionów Granicznych, Komisję Europejską, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy.

Szkolenie nt. Interreg V-A RCz-PL

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego/Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Republika Czeska - Polska organizuje szkolenie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów dotyczące podstawowych zagadnień Programu. Szkolenie odbędzie się 20 listopada br. w siedzibie Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku-Białej (ul. 1 Dywizji Pancernej 45).

Projektujemy usługi

Konferencja nt. EWT 24 listopada w Katowicach

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuje 24 listopada br. w Katowicach doroczną konferencję poświęconą programom Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Będzie to wydarzenie towarzyszące VIII Targom Funduszy Europejskich.

Marketingové inovace – efektivní prezentace

Místo konání: Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Marketingové inovace – efektivní prezentace

Konferencja „Od idei do sukcesu. Młode firmy na pograniczu czesko-polskim”

28 sierpnia 2015 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu, Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie, odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Zrównoważona działalność gospodarcza” pn „Od idei do sukcesu. Młode firmy na pograniczu czesko-polskim”.

Rada Nadzorcza EUWT TRITIA w Ostrawie

W czwartek 24 września, w Ostrawie, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Nadzorczej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Cieszynie

„Od idei do sukcesu. Młode firmy na pograniczu czesko-polskim”

Dzięki licznym formom wsparcia przeznaczonym dla firm, wielu początkujących przedsiębiorców mogło zacząć przygodę ze startup-ami. Jak firmom z Polski i z Czech udaje się przełożyć pomysł na gotowy produkt i stworzyć podstawy własnego biznesu? W jaki sposób instytucje otoczenia biznesu po obu stronach granicy pomagają młodym przedsiębiorcom? Jakie wsparcie początkujące firmy otrzymują w Stanach Zjednoczonych?

Media TRITII

EUWT TRITIA z o.o. oferuje możliwość międzynarodowej współpracy, w ramach której może powstać wiele interesujących projektów. Przygotowanie jednego z nich miało miejsce 4 sierpnia 2015r. w siedzibie EUWT TRITIA w polskim Cieszynie. W spotkaniu pod nazwą Media TRITII wzięli udział przedstawiciele publicznych i prywatnych mediów.

Spotkanie partnerów projektu “Analiza transportu na terenie EUWT TRITIA”

30 lipca 2015 r. w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA w Cieszynie, odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu “Analiza transportu na terenie EUWT TRITIA”. Projekt realizowany w ramach programu „Central Europe 2020”, uzyskał pozytywną ocenę Komisji Europejskiej, otrzymując tym samym zaproszenie do kolejnego etapu konkursu.

Konferencja Turystyka przemysłowa jako forma turystyki zrównoważonej. Zabytki techniki na pograniczu polsko-czesko-słowackim

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia 19 czerwca 2015 r. zorganizowało konferencję „Turystyka przemysłowa jako forma turystyki zrównoważonej. Zabytki techniki na pograniczu polsko-czesko-słowackim”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów z Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko-Śląskiego, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i uczelni z Polski i Czech.

Finał „Konkursu wiedzy o zabytkach techniki na pograniczu polsko-czesko-słowackim” w Cieszynie

19 czerwca 2015 r. w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tritia w Cieszynie miał miejsce finał „Konkursu wiedzy o zabytkach techniki na pograniczu polsko-czesko-słowackim”.

TRNSGRANICZNE OPEN DAYS DLA FIRM

23.06. 2015, 9:00 – 11:00 - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Michálkovická 1810/181, Ostrava-Slezská Ostrava

Warsztaty - Młode firmy na polsko-czeskim pograniczu - 3, 4

Jak zwiększyć sprzedaż, pozytywne efekty dobrego marketingu, Wejście na rynek zagraniczny, to tematy dwóch warsztatów, które odbyły się 10 czerwca 2015 roku w Inkubatorze przedsiębiorczości STEEL IT w Trzyńcu.

Warsztaty - Młode firmy na polsko-czeskim pograniczu - 1, 2

28.05.2015 roku w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy terytorialnej Tritia odbyły się warsztaty „Młode firmy na polsko-czeskim pograniczu. Jak skutecznie planować rozwój firmy? Od pomysłu do dojrzałego biznesu”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz młode firmy z Polski i Czech.

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia

12 czerwca 2015 r. w Zamku Cieszyn

Konferencja - Turystyka przemysłowa jako forma turystyki zrównoważonej. Zabytki techniki na pograniczu polsko-czesko-słowackim.

19.06.2015 11.30 – 14.45 - Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, Cieszyn (sala konferencyjna)

Workshop - Młode firmy na polsko-czeskim pograniczu. Wejście na rynek zagraniczny

10.06.2015, 12.30 – 14.30 - Inkubator Przedsiębiorczości STEEL-IT w Trzyńcu

Workshop - Młode firmy na polsko-czeskim pograniczu. Jak zwiększyć sprzedaż, pozytywne efekty dobrego marketingu

10. 06. 2015, 10.00 – 12.00 - Inkubator Przedsiębiorczości STEEL-IT w Trzyńcu

Zaproszenie na warsztaty: „Młode firmy na polsko-czeskim pograniczu. Od pomysłu do dojrzałego biznesu”

Jakie są fazy rozwoju przedsiębiorstwa? Jaka jest różnica między startupem a dojrzałą firmą? Kiedy następuje przejście od pomysłu do dojrzałego biznes? Jak nie bać się realizacji swoich pomysłów? Zapraszamy początkujące firmy oraz instytucje wsparcia biznesu na spotkanie z ekspertami z dziedziny przedsiębiorczości.

Zaproszenie na warsztaty: „Młode firmy na polsko-czeskim pograniczu. Jak skutecznie planować rozwój firmy?”

„Jesteś początkującym przedsiębiorcą i chciałbyś zarządzać firmą pewną ręką? Jakiego rodzaju wsparcia potrzebują młodzi przedsiębiorcy? Z kim warto konsultować swoje pomysły? Jakich błędów unikać? Dzięki ekspertom z dziedziny przedsiębiorczości postaramy się odpowiedzieć na wiele pytań związanych z początkami prowadzenia działalności gospodarczej.

Spotkanie Rady Nadzorczej EUWT TRITIA w Katowicach

5 maja 2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tritia.

Webinaria w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tritia

18 lutego oraz 5 marca 2015 r. w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tritia zorganziowano webinaria adresowane do przedtsawicieli instytucji oraz organzacji wspierających przedsiębiorczość na polsko-czeskim pograniczu.

Zaproszenie na II webinaria organizowane w ramach projektu

Punkt informacyjny i doradczy

Zapraszamy potencjalnych i początkujących przedsiębiorców oraz organizacje działające na polsko – czeskim pograniczu do punktu informacyjnego i doradczego.

Zaproszenie na seminaria internetowe dla organizacji wspierających przedsiębiorców organizowane przez EUWT TRITIA w ramach projektu „Zrównoważona działalność gospodarcza“, nr PL.3.22/2.1.00/13.03940

Horyzont 2020 czyli sięganie po nowoczesną energię

Spotkanie specjalistów dot. transportu z obszaru EUWT TRITIA

Spotkanie robocze dot. rozwoju turystyki na terenie EUWT TRITIA z o.o.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną (Żyliński Region Turystyczny) i Samorządowym Krajem Żylina zorganizowało spotkanie robocze na temat turystyki na terenie EUWT TRITIA z o.o. Spotkania miało miejsce 2 grudnia 2014 r. w Rajeckých Teplicach (uzdrowisko niedaleko Żyliny).

Spotkanie instytucji naukowo-badawczych z obszaru EUWT TRITIA

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - meble

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyposażenie techniczne

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia EUWT TRITIA z o.o. w Cieszynie

Zapytanie ofertowe - wyposażenie techniczne

Zapytanie ofertowe - meble

Posiedzenie Rady Nadzorczej EUWT TRITIA

Innowacyjna promocja historii techniki

Konferencja i wystawa w ramach projektu „Sztuka ludowa na Opolszczyźnie – od analiz do dizajnu” – współpraca z Województwem Opolskim

Wool Design. Carpathians

Piknik biznesowy

Klub Przedsiębiorcy zaprasza do spotkań i rozmów w mniej oficjalnej formule. W programie Pikniku biznesowego wiele atrakcji.

Warsztaty dot. współpracy transgranicznej w Pensjonacie Głuszec w czeskim Písku koło Jablunkova

4 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich, czeskich i słowackich organizacji i samorządów zaangażowanych w rozwój współpracy transgranicznej.

Spotkania w ramach projektu "Zrównoważona działalność gospodarcza"

W Ostrawie i w Cieszynie odbyły się pierwsze spotkania w ramach projektu "Zrównoważona działalność gospodarcza"

Spotkania w ramach projektu

2 lipca 2014 w Zamku Cieszyn odbyły się spotkania Zespołu Konsultantów z Województwa Śląskiego oraz Transgranicznej Sieci Organizacji Wspierającej Przedsiębiorczość, powstałych w ramach projektu „Zrównoważona działalność gospodarcza”. Partnerami projektu są EUWT TRITIA (partner wiodący) oraz Agencja Rozwoju Regionalnego z Ostrawy.

Lokalne produkty na rynku

Konferencja zorganizowana przez ISTER – GRANUM EGTC w ramach projektu YOU ARE WHAT YOU EAT odbyła się 14 – 16 kwietnia w Esztergom na Węgrzech.

Nowe formy współpracy szansą na zintegrowany rozwój pogranicza

Projekty flagowe dla zintegrowanego rozwoju u progu XX-lecia współpracy na pograniczu polsko-czeskim

Posiedzenie organów EUWT TRITIA

TRITIA podczas OPEN DAYS 2013

EUWT TRITIA w pierwszym roku swojego istnienia, miała zaszczyt przedstawić swoje plany strategiczne na zaproszenie Komisji Europejskiej w tegorocznej Konferencji Regionów i Miast Open Days 2013

Dla rozwoju ruchu rowerowego na granicy polsko – słowackiej

Długodystansowy szlak rowerowy z Bielsko – Białej do słowackiego miasta Martin nie traci na swojej atrakcyjności.

Z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

Podczas kwietniowej wizyty przedstawicieli Regionów ze Słowacji w Brukseli, mieliśmy okazję zaprezentować EUWT TRITIA wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej.

Zapytanie o cenę

W związku z realizacją projektu pn.: „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL“ w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zwracamy się z prośbą o wycenę