Archiwum

16 edycja konferencji BEZ BARIÉR BEZ HRANIC

 

 

W dniu 4 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Kraju Morawsko-Śląskiego miała miejsce kolejna edycja międzynarodowej konferencji BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®.

Celem konferencji było wspólnie ze stowarzyszeniem TRIANON, EUWT TRITIA i ich partnerami, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i partnerstw społecznych podmiotów z firmami i instytucjami z regionu.

W spotkaniu uczestniczyło 50 osób reprezentujących sektor publiczny, prywatny i organizacji pozarządowych, przedstawiciele Europarlamentu, Kraju Morawsko-Śląskiego, Klastra Innowacji Społecznych i Przedsiębiorstwa - SINEC, z.s i innych, którzy mieli okazję zapoznać się z interesującymi wykładami i doświadczeniami przedsiębiorczości społecznej z Czch, Polski i pozostałych krajów UE.

Zaprezentowane zostały również poszczególne przedsiębiorstwa z terenu Kraju Morawsko-Śląskiego, które są jednocześnie członkami Klastra Innowacji Społecznych i Przedsiębiorstwa - SINEC, z.s Uczestnicy mogli uzyskać informacje, w jakich obszarach funkcjonuje przedsiębiorczość społeczna, jak różnorodna jest paleta produktów i usług miejskich społecznych przedsiębiorstw.

Jedną z części konferencji był również „Okrągły stół“, który odbył się 5 października 2019r. w Domu Energetyki w Ostrawie. Była to udana próba dynamizacji procesu skutecznego partnerstwa między przedsiębiorstwami społecznymi a strategicznymi podmiotami gospodarczymi w regionie. Okrągły stół zapewnił warunki omówienia bardziej konkretnych możliwości współpracy i zdefiniowania popytu i podaży między głównym podmiotem gospodarczym a Klasterem Innowacji Społecznych i Przedsiębiorstw - SINEC, z.s.

Konferencja odbyła się przy wsparciu Kraju Morawsko-Śląskiego, Huty Trzyniec, KOVONA SYSTEM, a.s., FINCLUB plus, a.s., Česka spořitelna, a.s., ČEZ Distribuce s.r.o., a także miast Havířov i Karviná oraz Krajowa Rada Osób Niepełnosprawnych Republiki Czeskiej.