Archiwum

Analogowo i cyfrowo – promocja i informacja bez barier

22 listopada 2020 roku odbyło się kolejne szkolenie dla przedstawicieli instytucji kultury i dziedzictwa narodowego z Polski i Słowacji. Było to wydarzenie organizowane w ramach cyklu szkoleniowego „Praca z seniorami na terenach instytucji kultury i dziedzictwa narodowego”.

Szkolenie pn. „Analogowo i cyfrowo – promocja i informacja bez barier” prowadziła p. Marta Piwowarska, przedstawicielka Fundacji Kultura bez Barier. Celem tej Fundacji są działania mające prowadzić do tworzenia warunków gwarantujących osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu komfort w czasie wizyty w kinie, teatrze, muzeum i galerii; warunków dających możliwość samodzielnego i kompetentnego odbioru sztuki.  Fundacja skupia się także na systematycznym i powszechnym udostępnianiu tekstów kultury, kierowanych do wszystkich, co ma być zaproszeniem do dialogu o potrzebie i możliwościach budowania społeczeństwa otwartego, świadomego, wolnego od stereotypów i uprzedzeń.

Celem tego szkolenia było wskazanie sposobów przygotowywania i prowadzenia, dostępnej dla każdego, informacji i promocji związanej z wydarzeniami kultury. Omówione zostały zarówno tradycyjne, wykorzystujące potencjał „świata analogowego”, jak i nowoczesne, związane z możliwościami „świata cyfrowego” drogi docierania z informacją, do jak najszerszego grona odbiorców. W sposób szczególny zostały uwzględnione potrzeby osób w wieku 60+, w tym przede wszystkim osób z niepełnosprawnością słuchu. W trakcie szkolenia zostały omówione kwestie identyfikowania potrzeb i możliwości percepcyjnych docelowej grupy odbiorców, sposoby oznaczania przestrzeni kultury, zasady tworzenia dostępnej informacji prasowej, radiowej, multimedialnej, zasady tworzenia tekstu łatwego, zasady wykorzystywania technik dedykowanych (filmy w języku migowym, brajl), zakres i sposoby udostępniania mediów społecznościowych.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu "Dostępność na plus, 60+! Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dostępne dla seniorów" nr INT/EB/BES/1/IV/A/0140, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.

 

Harmonogram szkoleń

I: Arteterapia w pracy z osobami 60+
Termin szkolenia: 27.09.2019, g. 09.00-17.00
Miejsce: Cieszyn (Polska)
Prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Karolak, prof. zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi


II: Praca z osobami zmagającymi się z demencją
Termin szkolenia: 26.10.2019, g. 09.00-17.00
Miejsce: Cieszyn (Polska)
Prowadzący: Marlena Meyer, trener PAC, Dementia Action Alliance Polska


III. Analogowo i cyfrowo – promocja i informacja bez barier
Termin szkolenia: 22.11.2019, g. 09.00-17.00
Miejsce: Cieszyn (Polska)
Prowadzący: dr Robert Więckowski, Fundacja Kultury bez Barier


IV. Praca z osobami niewidomymi i słabowidzącymi
Termin szkolenia: 24.01.2020, g. 09.00-17.00
Miejsce: Żylina (Słowacja)
Prowadzący: Krzysztof Płaski, Fundacja Ważne Miejsce


V. Edukacja i aktywizacja seniorów
Termin szkolenia: 29.02.2020, g. 09.00-17.00
Miejsce: Cieszyn
Prowadzący: mgr Edyta Bonk, SWPS Sopot


VI. Projektowanie z perspektywą 60+ ze szczególnym uwzględnieniem obiektów kultury i dziedzictwa przyrodniczego
Termin szkolenia: 28.03.2020r, g. 09.00-17.00
Miejsce: Żylina
Trener: dr inż. arch. Iwona Benek, FundacjA Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.


Więcej informacji udziela Barbara Wrona:
bwrona.tritia@gmail.com
Tel. 515 261 827
www.egtctritia.eu