Archiwum

Dla rozwoju ruchu rowerowego na granicy polsko – słowackiej

Długodystansowy szlak rowerowy z polskiego miasta Bielska – Białej do słowackiego miasta Martin nie traci na swojej atrakcyjności. W ramach wspólnych projektów transgranicznych grup rowerowych Turčianska JUS miasta Martin i BTC Bielsko - Biała również w tym roku zoorganizowano kilka wspólnych wycieczek rowerowych. Pierwsza odbyła się w dniu 31 sierpnia 2013 i nie zabrakło na nim na nim i EUWT. Polsko - słowackiej grupie rowerzystów życzył szerokiej dorgi sam zastępca prezydenta miasta Bielska - Białej Zbigniew Michniowski. W ramach współpracy z słowacką częścią Euroregionu Beskidy TRITIA EUWT również pozyskuje środki w celu przywrócenia uszkodzonych znaków na ww. trasie oraz podwyższenia jej atrakcyjności przez tworzenie nowych tabel informacyjnych i map.

Ruch turystyczny Województwo Śląskie Samorządowy Kraj Żyliński