Archiwum

Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) spotkały się w Atenach, aby omówić przyszłość Europy

EUWT, jako pierwsza europejska struktura współpracy określona przez prawo UE, odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej współpracy w ramach Unii Europejskiej i poza nią. 4 maja w Atenach, w ramach Platformy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej miało miejsce spotkanie służące omówieniu i wymianie  poglądów na temat wspólnej przyszłości Europy.

 

Więcej informacji poniżej

European Groupings of Territorial Cooperation (EGTCs) gather in Athens to discuss the Future of Europe