Archiwum

EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TRITIA Z O.O. PODSTAWOWE INFORMACJE

 

EUWT TRITIA działa już pięć i pół lat

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA ma za sobą pięć i pół roku działalności. Przygotowaliśmy dla Państwa kilka podstawowych informacji oraz statystyk.

WIZJA

„Dzięki współpracy instytucjonalnej między krajem morawsko-śląskim, województwem opolskim, województwem śląskim i samorządowym krajem żylińskim, obszar EUWT TRITIA, stał się funkcjonującym społecznie, gospodarczo i infrastrukturalnie, wzajemnie powiązanym i prosperującym regionem transgranicznym, który eliminuje wszystkie negatywne bariery wynikające z granic i korzysta z wzajemnej pomocy swoich członków“.

Kalendarium ważnych wydarzeń EUWT TRITIA

6/2009

Decyzja o utworzeniu EUWT TRITIA została przyjęta przez liderów samorządów regionalnych z kraju morawsko-śląskiego (CZ), województwa śląskiego (PL), województwa opolskiego (PL) i samorządowego kraju żylińskiego (SK)

12/2010

Przedstawicielstwa regionów uchwalają konwencję oraz statut EUWT TRITIA.

01/2011

Poinformowanie organów państwowych o zamiarze utworzenia EUWT TRITIA.

12/2012

Przesłanie wniosku rejestracyjnego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – organ prowadzący rejestr EUWT.

25.02.2013

Założenie EUWT TRITIA, wpisanie do rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na podstawie decyzji nr 1/2013.

Członkowie założyciele Ugrupowania: Kraj Morawsko-Śląski (CZ), Województwo Śląskie (PL), Województwo Opolskie (PL) i Samorządowy Kraj Żyliński (SK).

17.04.2013

Pierwsze posiedzenie Walnego Zgromadzenia EUWT TRITIA

Pierwszy dyrektor: Branislav Zacharides

31.12.2017

Wystąpienie Województwa Opolskiego z Ugrupowania

27.04.2016

Uchwalenie Strategii EUWT TRITIA do roku 2020

 

Organy EUWT TRITIA

Walne Zgromadzenie: 3 najwyższych przedstawicieli członków

Rada Nadzorcza: 3 przedstawicieli członków

Dyrektor: Marta Sláviková, od 01.11.2014

 

Członkowie: Kraj Morawsko-Śląski, Województwo Śląskie i Samorządowy Kraj Żyliński

Powierzchnia całego obszaru:    24 569 km2

Liczba mieszkańców: 6,5 mln.

Siedziba: Cieszyn, Polska

 

„Projektowa“ statystyka EUWT TRITIA

(za 5 lat aktywnej działalności, 2014 – 2018)

 

 

OGÓLNA STATYSTYKA

 

 

 

 

Liczba złożonych projektów

31

 

 

 

Liczba wdrażanych projektów

14

 

 

 

Liczba zaangażowanych partnerów

87

 

 

 

FINANSOWA STATYSTYKA

EUR

PLN (złoty)

CZK (korona)

 

Łączne środki finansowe pozyskane z projektów na obszar TRITII

4 894 354 ,-

20 971 328,-

126 842 078,-

 

Środki finansowe pozyskane przez EUWT TRITIA

346 585,-

1 485 047,-

8 982 097,-

Kursy EUR:  CZK.... 25,916            PLN .... 4,2848

Obszary realizowanych działań

 

SIECIOWANIE

Zrównoważona działalność gospodarcza, Program Współpracy Transgranicznej CZ-PL 2007-2013

You are what you eat, International Visegrad Fund

PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTOROWEGO

Odkryj swoją przemysłową przeszłość, International Visegrad Fund

Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL, Interreg PL-SK

WSPARCIE MŁODZIEŻY

Young fireman V4, International Visegrad Fund

Dziecięca Wyszehradzka Liga Szachowa I, International Visegrad Fund

Dziecięca Wyszehradzka Liga Szachowa II, International Visegrad Fund

Cross-border ski, International Visegrad Fund

WSPARCIE SENIORÓW

Seniors without borders. Visegrad cooperation for integration of seniors,

International Visegrad Fund

EKOLOGIA

Green transport service, International Visegrad Fund

AIR TRITIA, Central Europe

TRANS TRITIA, Central Europe

EDUKACJA

Turystyka dla Wszystkich, Internatina Visegrad Fund

Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky, Interreg PL-SK