Archiwum

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. zaprasza na szkolenie on-line

 

Edit: Szanowni Państwo,
z przyczyn od nas niezależnych, z powodu choroby prowadzącej, zmienia się prowadzący i temat szkolenia. Serdecznie zapraszam na szkolenie, które poprowadzi pani Maria Jarco-Działak pt. „Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna“. Data i godzina bez zmian.

 

 

Opieka geriatryczna

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników Domów Pomocy Społecznej/Centrów Służb Socjalnych/Domów Spokojnej Starości itp.: tj. pracowników socjalnych, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych, asystentów seniorów, kadrę zarządzającą, psychologów, rehabilitantów, osoby opiekujące się seniorami.

Data: 22.07.2020

Godzina: 09.00-15.30

 

Prowadząca szkolenie: Iwona Przybyło – magister pielęgniarstwa, absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. Dyplomowany terapeuta zajęciowy, coach i trener. W swojej pracy kieruje się pasją do ludzi starszych, szacunkiem dla ich różnorodności i wszystkiego tego, co przeżyli. Jest pasjonatką bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Posiada ponad 18 - letnie doświadczenie w pracy z pacjentami, gdzie towarzyszyła im pracując na różnych oddziałach szpitalnych. Od lat jest zaangażowana w edukację i podnoszenie kompetencji zawodowych opiekunów osób starszych, pielęgniarek i terapeutów zajęciowych, a także opiekunów prywatnych, rodziny zajmujące się seniorami.

Udział  w szkoleniach jest bezpłatny, obowiązują zapisy poprzez formularz rekrutacyjny,

Link do formularza

Można także zgłaszać się e mailowo bwrona.tritia@gmail.com lub telefonicznie tel. +48 515 261 827

www.egtctritia.eu

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu Wyszehradzka kooperacja na rzecz pracy z seniorami (ID: 21910016). Projekt jest współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki