Archiwum

Innowacyjna promocja historii techniki

27 sierpnia 2014 r. w Zamku Cieszyn miało miejsce spotkanie partnerów projektu „Discover your industrial past”. Celem projektu jest propagowanie wiedzy na temat  industrialnego dziedzictwa znajdującego się w obszarze Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA: Województwa Śląskiego, Województwa Opolskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego. Partnerami projektu są: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA (lider projektu), Śląska Organizacja Turystyczna, Agencja Rozwoju Regionalnego z Ostrawy, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Regionalna Organizacja Turystyczna - Żyliński Turystyczny Kraj.

W ramach projektu trwającego od sierpnia 2014 roku do czerwca 2015 roku planuje się m.in. zaprojektowanie gry edukacyjnej w języku polskim, czeskim i słowackim, dotyczącej poprzemysłowego dziedzictwa wskazanych regionów, konkursy dla dzieci z trzech sąsiadujących ze sobą krajów związane z grą edukacyjną, międzynarodową konferencję oraz wystawę. Projekt skoncentrowany jest wokół działań edukacyjnych mających przybliżyć mieszkańcom Polski, Czech i Słowacji wiedzę na temat dziedzictwa industrialnego sąsiadujących ze sobą krajów, które dzisiaj jest jedną z ważniejszych gałęzi turystyki na styku polsko-czesko-słowackim.

Projekt „Discover your industrial past” jest współfinansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kategorii współpraca transgraniczna.

Ruch turystyczny Odkryj swoją przemysłową przeszłość