Archiwum

Konferencja podsumowująca projekt „3D Heritage”

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Uniwersytetem Żylińskim w Żylinie zorganizowali konferencję podsumowującą projekt: "Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL".

Projekt, który był dofinansowany przez program Interreg V-A PL-SK 2014-2020, miał na celu digitalizację 3D oraz powstanie innych interesujących narzędzi IT, służących zachowaniu, archiwizacji i promocji wybranych, historycznych obiektów pogranicza polsko-słowackiego.

Podczas konferencji przedstawiono obiekty historyczne z terenów Polski i Słowacji, nad którymi pracowano w ramach projektu. Prelekcje na temat poszczególnych instytucji wygłosili przedstawiciele: Zamku Cieszyn, Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej - Zamku Książąt Sułkowskich, Muzeum Regionu Poważskiego w Żylinie, Muzeum Kisuckiego w Czadcy, Muzeum Orawskiego i Orawskiej Galerii w Dolnym Kubinie.

Druga część konferencji, prowadzona przez partnera projektu – Uniwersytet w Żylinie dotyczyła prezentacji powstałych w ramach projektu narzędzi IT, służących digitalizacji poszczególnych obiektów historycznych. Prezentowane były m.in. filmy 3D promujące poszczególne obiekty; modele 3D budynków drukowane na drukarkach 3D; przekroje techniczne budynków w formacie 2D; filmy promocyjne; filmy Air View wykonywane przy użyciu drona; wirtualne spacery po wnętrzach muzeów i na zewnątrz budynków. Uczestnicy konferencji mogli także obejrzeć efekty pracy z wykorzystaniem rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości i ujęte w niej poszczególne zabytki historyczne.