Archiwum

Konferencja podsumowująca projekt „Doskonalenie Dialogu Międzypokoleniowego, Belgrad (Serbia)

Konferencja podsumowująca projekt „Doskonalenie Dialogu Międzypokoleniowego“ miała miejsce
7 października 2019 r. w Belgradzie w siedzibie Serbskiego Czerwonego Krzyża. W ramach konferencji podsumowano działania projektu oraz zaprezentowano wyniki audytu międzypokoleniowego, którego myślą przewodnią jest zdanie: „Istnieją duże różnice w rozumieniu świata różnych pokoleń, ale wszyscy musimy próbować ze sobą rozmawiać, pracować i żyć między sobą“. Projekt "Doskonalenie dialogu międzypokoleniowego", wspierany był przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, obejmował wzmacnianie solidarności międzypokoleniowej poprzez podnoszenie świadomości oraz właściwe jej rozumienie, nie tylko w kategoriach finansowych, ale przede wszystkim wzajemnej współpracy, empatii i współistnienia pokoleń. Projekt opierał się na założeniu, iż nie należy obawiać się starzenia się społeczeństw, należy spojrzeć na to zjawisko, jako na szansę. Rozwiązań można szukać w zmianie relacji między pokoleniami, w nowych formach dzielenia się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami oraz odpowiedzialnością. Projekt opierał się na kompleksowym podejściu. Posiadał wielostronny charakter społeczno-polityczny. Obejmował prezentację przykładów dobrych praktyk w obszarze solidarności międzypokoleniowej i wymianę doświadczeń w zakresie poprawy integracji społecznej osób starszych w Serbii, Polsce, na Węgrzech i w Czechach. Posiadał charakter kulturowy, realizując 10 spektakli teatralnych oraz krótki dokument z głębokimi przekazami społecznymi. Łączył w sobie promowanie praw człowieka i obywatela poprzez organizację 10 debat, dających możliwość wymiany poglądów i postaw.

EUWT TRITIA współpracowała przy części badawczej projektu oraz dotyczącej opracowania publikacji. Udział w konferencji w Belgradzie podsumowującej projekt, wzięła Marta Sláviková, dyrektor EUWT TRITIA.

 

Partnerami projektu byly:

  1. HELP NET. Centrum Wspierania i Inkluzji (Serbia) - lider
  2. EUWT TRITIA (PL)
  3. Organizacja 90 Decibel (HU)
  4. Gmina Valašské Meziříčí (CZ)

 

Film podsumowujący projekt - https://www.youtube.com/watch?v=U2GNs_c1dsQ