Archiwum

Kurs języka polskiego dla mniejszości ukraińskiej

Kurs języka polskiego dla mniejszości ukraińskiej

Курс польської мови для української нацменшини

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. zaprasza na bezpłatny, stacjonarny kurs języka polskiego dla mniejszości ukraińskiej. Kurs skierowany jest do uchodźców z Ukrainy, którzy chcą podnieść swoje kompetencje porozumiewania się w języku polskim.

Європейське угрупування територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю TRITIA запрошує на безкоштовний стаціонарний курс польської мови для української нацменшини. Курс орієнтований на біженців з України, які хочуть покращити свої навички спілкування польською мовою.

Miejsce realizacji kursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle, ul. Plac Bogumiła Hoffa 3a

Місце проведення занять: Міська публічна бібліотека у Віслі,  вул. Площа Богуміла Гоффи, 3А

Czas realizacji kursu językowego: marzec 2023 – grudzień 2023

Місце проведення занять: Міська публічна бібліотека у Віслі,  вул. Площа Богуміла Гоффи, 3А

W ramach kursu językowego przewidziano 24 spotkania po 90 minut

Мовний курс передбачає 24 заняття по 90 хвилин.

Kurs będzie się odbywał w grupie 15 osobowej

Курс відбуватиметься в групі з 15 осіб.

Udział  w kursie językowym jest bezpłatny, obowiązują zapisy poprzez formularz rekrutacyjny.

Liczba miejsc ograniczona. Kurs jest dla osób pełnoletnich.

Участь в мовному курсі безкоштовна, запис через реєстраційну форму є обов’язковий.

Кількість місць обмежена. Курс для повнолітніх осіб.

Kurs poprowadzi pani / Курс проводитиме:Edyta Soluch-Cieślar

Kurs językowy odbywa się w ramach projektu pn.: „Poznajmy się bliżej! Wzmacnianie kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców Polski, Czech i Ukrainy” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003265, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Мовний курс є частиною проєкту «Пізнаймося ближче! Посилення мовної та культурної компетентності мешканців Польщі, Чехії та України» № CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003265, реалізованого у межах Програми Interreg V-A Чеська Республіка – Польща, співфінансованої Європейським фондом регіонального розвитку.

Kontakt/dodatkowe informacje / Контакт / додаткова інформація:

bwrona.tritia@gmail.com

або apalka.tritia@gmail.com

тел. + 48 883 339 995