Archiwum

Kurs języka ukraińskiego dla Polaków

Kurs języka ukraińskiego dla Polaków

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. zaprasza na bezpłatny, stacjonarny kurs języka ukraińskiego dla Polaków. Kurs skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników urzędów i instytucji o profilu: edukacyjnym, zdrowia kulturalnym, socjalnym, pomocowym, osób, które na co dzień mają do czynienia z uchodźcami z Ukrainy. Kurs ma służyć zapoznaniu pracowników instytucji z terenów pogranicza z podstawowym słownictwem, które potencjalnie ułatwi pracę na rzecz i współpracę z Uchodźcami z Ukrainy, którzy wyemigrowali w tereny pograniczne. Jest to kurs dla osób pełnoletnich.

 

Miejsce realizacji kursu: Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie, al. Jana Łyska 3, 43-400 Cieszyn (wejście od ul. Przykopa 20).

Czas realizacji kursu językowego: marzec 2023 – grudzień 2023.

Termin: wtorki, godz. 17.30

W ramach kursu językowego przewidziano 24 spotkania po 90 minut.

Kurs będzie się odbywał w grupie 10 osobowej.

Udział  w kursie językowym jest bezpłatny, obowiązują zapisy poprzez formularz rekrutacyjny.

Link do formularza: https://forms.gle/2CRRd5c4it6fBXddA

Liczba miejsc ograniczona.

Kurs poprowadzi pani: Olena Davydova

Kurs językowy odbywa się w ramach projektu pn.: „Poznajmy się bliżej! Wzmacnianie kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców Polski, Czech i Ukrainy” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003265, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

Kontakt/dodatkowe informacje

Barbara Wrona: bwrona.tritia@gmail.com

Anna Palka: apalka.tritia@gmail.com

tel. + 48 883 339 995

www.egtctritia.eu