Archiwum

Międzynarodowa konferencja pn.: “Air Quality Management Projects - Experiences and Ideas”.

W ramach spotkania zaprezentowane zostały innowacyjne projekty międzynarodowe w zakresie badań i zarządzania jakością powietrza, szczególnie te, z obszaru województwa śląskiego, kraju morawsko-śląskiego (Czechy) oraz kraju żylińskiego (Słowacja). Zaprezentowano między innymi projekty: Clean Border, Air Silesia, SOLEZ, AWAIR, czy LIFE - „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Zanieczyszczenia powietrza w obszarze polsko - czeskiego - słowackiego pogranicza są jednymi z najwyższych w Europie. Na terenie tym skumulowały się problemy wynikające z dużej koncentracji przemysłu ciężkiego, bazującego na energetyce węglowej, przestarzałej infrastruktury ciepłowniczej, powodującej nadmierne zużycie paliw kopalnych w paleniskach domowych oraz ze spalin samochodowych.

Celem konferencji było zaprezentowanie wspólnych działań realizowanych na terenie Europy z udziałem partnerów z Polski, Czech i Słowacji, mających wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz mobilizujących i włączających mieszkańców w te działania. W trakcie spotkania poszczególne projekty przedstawione zostały przez ekspertów z Wyższej Szkoły Górniczej  - Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, z Instytutu Zdrowia Publicznego w Ostrawie, Uniwersytetu Karola w Pradze, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego, Wydziału Transportu Miasta Żylina, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Konferencja realizowana była w ramach projektu „AIR TRITIA - Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich”. Projekt ma na celu zwiększenie możliwości zarządzania jakością powietrza przez organy sektora publicznego w obrębie pogranicza polsko-czesko-słowackiego, opracowanie jednolitej bazy informacji przestrzennej, wprowadzenie nowych narzędzi do zarządzania i prognozowania zanieczyszczeń powietrza oraz strategii jakości powietrza. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Górnicza  - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, partnerami projektu miasta instytucje i organizacje z Czech, Słowacji i Polski tj.: Miasto Rybnik, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Miasto Opole, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o., województwo śląskie i województwo opolskie.

Więcej informacji na temat projektu znajdują się na stronie internetowej: www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA