Archiwum

Międzynarodowe warsztaty dla seniorów, inspirowane dziedzictwem narodowym pogranicza polsko-słowackiego

W dniach 26 i 27 listopada br. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA zorganizowało dwuczęściowe, międzynarodowe, polsko-słowackie warsztaty skierowane do seniorów, a inspirowane kulturą pogranicza. Warsztaty odbyły się na terenie dwóch instytucji kultury: Muzeum Regionu Poważskiego, a dokładniej  w Zamku Budatin w Żylinie, po stronie Słowackiej oraz w Żywieckim Parku Etnograficznym w Ślemieniu, po stronie polskiej. Przed rozpoczęciem warsztatów seniorzy zwiedzali ww. instytucje kultury.

Warsztaty inspirowane kulturą, muzyką i dziedzictwem przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego prowadził Zespół „Skład Niearchaiczny”, a towarzyszyła im etnograf – pani Barbara Rosiek. Jak pisze zespół sam o sobie: „przedzierają się do sedna muzyki beskidzkiej i odnajdują drzemiące w niej możliwości i inspiracje. Skład Niearchaiczny nie tylko instrumentarium rozbudowane o kontrabas i altówkę, ale też nowe aranżacje i harmonie, które nie tylko nie kłócą się z tradycyjnym, dawnym stylem "ogrywania" melodii przez dudziarza i skrzypka, ale wzbogacają go i dopełniają. To dowód na to, że muzyka Beskidu Żywieckiego to ciągle żywe zjawisko, które można wciąż na nowo odkrywać i świadomie rozwijać”.

W warsztatach, w dniu 26.11.2019 wzięli udział seniorzy z organizacji o nazwie Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Makove (tj. Podstawowa organizacja Zwiazku Emerytów Słowackich w  Makovie) oraz  przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku w Cieszynie. W warsztatach, które odbyły się 27.11.2019 wzięli udział członkowie Klubu Seniora działającego przy Domu Kultury w Starym Bielsku po stronie polskiej, oraz przedstawiciele organizacji o nazwie Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici (tj. Podstawowa organizacja Związku Emerytów Słowackich w  Oszczadnicy).

W trakcie tego międzynarodowego spotkania nie zabrakło wszelkich akcentów integracyjnych obu Grup, gestów sympatii i przyjaźni, co skłania do realnego planowania przyszłej współpracy.

Warsztaty dla seniorów zostały zrealizowane w ramach projektu "Dostępność na plus, 60+! Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dostępne dla seniorów" nr INT/EB/BES/1/IV/A/0140, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.