Archiwum

NASZA aktywność na +! Promocja Funduszy UE na rzecz pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Wydarzenie pn. NASZA aktywność na +! Promocja funduszy UE na rzecz pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym odbyło się 24.09.2019 w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Wydarzenie zostało podzielone na dwa bloki: seminarium informująco-promocyjne oraz warsztaty o charakterze edukacyjnym, służące wymianie dobrych praktyk, połączone z poradami eksperckimi.

W trakcie seminarium wystąpiło trzech ekspertów: którzy kolejno wygłosili 30 minutowe prelekcje. W zastępstwie za p. Ewę Klekot, wystąpił p. Łukasz Tofilski – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, Wydziału E.F.S., Punktu Informacyjnego o Funduszach  Europejskich w woj. Śląskim: Baza Usług Rozwojowych i program Dostępność Plus.

Dalej - p. Dawid Topol - doradca władz miejskich w zakresie strategii rozwoju i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, koordynator działań lokalnych sieci OWES, trener, konsultant, były dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, członek Rad Społecznych: Czy niepełnosprawny jest dostępny?

Jako ostatni wystąpił p. Krzysztof Wostal - trener prowadzący specjalistyczne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz o niepełnosprawności, na zlecenie różnych organizacji, ekspert na debatach tematycznych poświęconych Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, wielokrotnie odznaczany nagrodami za zasługi, członek zespołu monitorującego i weryfikującego wdrażanie tejże konwencji w województwie śląskim: Siła w niepełnosprawności przy wsparciu funduszy unijnych.

Drugą, warsztatową część poprowadzili: p. Hanna Pasterny oraz p. Roman Gruszczyk, którzy moderowali pracę grup roboczych.

Wśród słuchaczy znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, socjalnych, edukacji, kultury, które planują poszerzyć swoje działania o takie, które skierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele organizacji, które sukcesywnie realizowały takowe (tematyczne) projekty i mogły podzielić się swoim doświadczeniem. Niewątpliwym atutem tego wydarzenia był udział w nim osób zmagających się z niepełnosprawnościami.