Archiwum

Ocena terytorialnego odziaływania transgranicznego

Cross-border territorial impact assessment

13 marca 2018 r. w siedzibie Committee of Regions w Brukseli odbyły się warsztaty pn.: „Transgraniczna ocena wpływu terytorialnego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EUWT”. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele dobrze zarządzanych europejskich ugrupowań, w tym EUWT TRITIA.

Głównym zadaniem spotkania było, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1302/2013, opracowanie raportu dotyczącego stosowania niniejszego rozporządzenia do dnia 1 sierpnia 2018 r. Raport ten powinien przyczynić się do oceny skuteczności (sekcja 6.1), efektywności (sekcja 6.2), istoty (sekcja 6.3), europejskiej wartości dodanej (sekcja 6.4) i zakresu uproszczenia (sekcja 6.5) zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym EUWT, jak to ma obecnie miejsce. Opiera się on na wcześniej zdefiniowanych wskaźnikach i dostarcza danych i ustaleń, które można uzyskać w ramach usługi raportu z monitorowania.

 

Uczestnicy spotkania:

Petr Osvald, EGTC Coordinator and Chair of the COTER Commision,

Petia Tzvetanova

MOT

Gyula Ocskay

CESCI

Marc Moulin

EGTC Aquitaine - Euskadi

Loic Delhuvenne

EGTC Lille-Kortrijk-Tournai

Lioba Markl-Hummel

EGTC Eurodistrict Strasbourg-Ortenau

Sandra Sodini

EGTC GO

Pablo M. Rivera Búa

EGTC Eurocity of Chaves-Verín

András Göndöc

EGTC Pannon

Richard Meersschaert

EGTC Linieland van Waas en Hulst

Marta Sláviková

EGTC Tritia

Bartosz Bartniczak

EGTC Novum

Bernd Schuh

OIR

Erich Dallhammer

OIR

Zintis Hermansons

ESPON

Odd Godal

DG REGIO

Csaba Hende

DG REGIO

Slaven Klobucar

CoR

Igor Caldeira

CoR