Archiwum

"People-to-people projects and small scale projects in cross-border cooperation programmes"

 

Działanie to miało miejsce w siedzibie Europejskiego Komietetu Regionów w Brukseli 9 kwietnia 2019 r. W spotkaniu brała udział dyrektor EUWT TRITIA Marta Sláviková.

Kluczową rolę we współpracy transgranicznej odgrywają projekty społeczne, jak i projekty realziowane na małą skalę, które znacząco przyczyniły się do sukcesu niniejszej współpracy. Stanowią one podstawę, na której można rozwijać dalszą współpracę transgraniczną w różnych obszarach. Umożliwiają i ułatwiają wzajemną komunikację, normalizują stosunki między sąsiadującymi regionami, budują zaufanie pomiędzy partnerami i wpływają na pokonywanie uprzedzeń, barier i stereotypów. EUWT zaczęło odgrywać bardziej aktywną rolę w zarządzaniu i wykorzystywaniu projektów małych projektów realziowanych przez ludzi i dla ludzi, a działanie ma dotyczyć najlepszych praktyk i przenoszenia ich do innych EUWT.

Wydarzenie poprowadził Pavel Branda, korespondent Committee of Regions „Projekty ludzie dla ludzi i projekty na małą skalę w programach współpracy transgranicznej“

Pierwszą mówczynią była Dorota Witoldson z Komisji Europejskiej, DG REGIO, która poruszyła kwestię nowego prawodawstwa i zarządzania w Funduszach Mikroprojektów w kolejnej prespektywie na lata 2021-2027. Podkreśliła potrzebę połączenia EUWT z systemem zarządzania Funduszem Mikroprojektów. Zgodnie z obecnym wnioskiem, organem zarządzającym Funduszem Mikroprojektów będzie mógł być podmiot transgraniczny lub EUWT. Jednocześnie wyjaśniła co kryje się pod pojęciem podmiot transgraniczny.

Kolejnymi prelegenami byli Ondřej Havlíček, dyrektor wykonawczy Euroregionu Nysa, Jaroslav Štefek, dyretkor Euroregionu Glacensis oraz Veronika Mohňanská z EUWT Via Carpatia, który jest zarazem organzem zarządzającym Funduszem Mikroprojektów na pograniczu słowacko-węgierskim.