Archiwum

Podpisanie umowy na realizację projektów z programu Interreg PL - SK

19 maja 2017 roku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, w sali kolumnowej odbyło sie uroczyste podpisanie umów projektowych dofinansowanych z programu Interreg PL – SK 2014 -2020.
Umowy zostały podpisane między polskim Ministerstwem Rozwoju a wnioskodawcami, którzy uzyskali dofinansowanie. Łącznie podpisano cztery umowy. Podczas uroczystości została również podpisana umowa na dofinansowanie projektu EUWT TRITIA z partnerem Uniwersytetem Żylińskim pod nazwą: Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL.

Umowę podpisał Pan Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju i pani Marta Sláviková dyrektor EUWT TRITIA.

Realizacja projektu rozpoczęła sie 1.4.2017.