Archiwum

Podpisano memorandum o współpracy w ramach europejskiej platformy węgla

12.06.2018

W Ostrawie miało miejsce XXIV spotkanie przedsiębiorców Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji, z udziałem przedstawicieli: ministerstw, ambasad, przedstawicieli regionów i firm. Część robocza skoncentrowana była na rozwoju przemysłu przy jednoczesnym ograniczeniu wydobycia węgla, jego wykorzystania oraz problemów na rynku pracy w Czechach i Polsce. Celem spotkania, w którym wzięło udział około 150 osób było wsparcie eksportu czeskich firm i rozwój wzajemnej współpracy między: firmami, regionami i państwami.

W ramach konferencji przedstawiciele regionu województwa śląskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego, a także Samorządowego Kraju Żylińskiego podpisali memorandum o współpracy w regionach górniczych. Założeniem tego dokumentu jest wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, czystej energii i nowych technologii. Platforma dla regionów węglowych, została utworzona pod koniec zeszłego roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Ma ona wspomóc regiony europejskie w procesie transformacji, w związku ze zmianami i rezygnacją z wydobywania węgla. Jest to także doskonała okazja, aby w nadchodzących latach uzyskać znaczące wsparcie finansowe w wybranych regionach.

W myśl memorandum – zakładane działania i projekty będą miały szczególne znaczenie dla wzmocnienia procesu transformacji regionalnej, co powinno, m.in., przyczynić się do dalszej poprawy efektywności gospodarki energetycznej i lotniczej, jak również rozwoju zaawansowanych i ekologicznych technologii węglowych, czy też zwiększonego wykorzystania zasobów odnawialnych, potencjału miejsc górniczych. W regionie morawsko-śląskim istnieje już pierwszy plan podsumowujący pomysły i projekty, opracowane pod patronatem Regionu, Komisarza Rządowego i Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Regionu Morawsko-Śląskiego. Przedstawiciele tego regionu potwierdzili, że zainicjowali studium oceny wpływu europejskiego pakietu energetycznego w regionie, aby wsparcie mogło być ukierunkowane na konkretne treści i zawarte w konkretnych ramach finansowych.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Czesko-Polską Izbę Gospodarczą we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Ostrawie oraz innymi instytucjami i partnerami z Polski, Czech i Słowacji. Program rozpoczął się w Auli Gong w Witkowicach,  po południu spotkanie kontynuowano w ogrodach Konsulatu Generalnego PR w Ostrawie, gdzie przedstawiciele firm i regionów mieli możliwość wspólnego spotkania biznesowego, czas na nieformalne dyskusje, służące wzmocnieniu dotychczasowej współpracy.