Archiwum

Podsumwanie konferencji promującej efekty realizacji Programu Interreg Polska – Słowacja

 

 

28 września 2018 r. w Bielsku-Białej w Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym, miała miejsce konferencja promująca efekty realizacji Programu Interreg Polska – Słowacja, organizowanej przez Regionalny Punkt Kontaktowy działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do zapoznania się z rezultatami transgranicznych projektów, zarówno standardowych jak i mikroprojektów, w realizację których zaangażowani są partnerzy z naszego województwa oraz pozyskania interesujących informacji na temat przyszłości Europejskiej Współpracy Terytorialnej po 2020 r.

W czasie konferencji zaprezentowany został projekt „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL”. Prezentację przybliżającą uczestnikom działania projektowe wygłosiła Marta Sláviková - dyrektor EUWT TRITIA. Następnie, partnerzy projektu – pracownicy Uniwersytetu Żylińskiego, zaprezentowali produkty powstałe w ramach projektu: obiekty historyczne wydrukowane na drukarce 3D, zdjęcia, filmy air view i wiele innych.

Konferencja zakończyła się dyskusja na temat przyszłości współpracy transgranicznej p 2020 roku.