Archiwum

Posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia

 

 

16 maja 2019 r. w siedzibie EUWT TRITIA w Cieszynie miały miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. W spotkaniach udział wzięli Erika Jurinová – Przewodnicząca Samorządowego Kraju Żylińskiego, Jan Krkoška Wice Hejtman Kraju Morawsko-Śląskiego, Ján Pavlik - dyrektor Urzędu Samorządowego Kraju Żylińskiego, Barbara Szafir - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Aleksandra Monsiol-Szatkowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej z Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Marta Sláviková - dyrektor EUWT TRITIA. Były to pierwsze posiedzenia organów Ugrupowania w 2019 roku.

Głównym tematem obu posiedzeń było podsumowanie działań i budżetu EUWT TRITIA za rok 2018. Marta Sláviková, dyrektor Ugrupowania przedstawiła roczne sprawozdanie z działalności EUWT TRITIA oraz roczne sprawozdanie finansowe za rok 2018. Członkowie Walnego Zgromadzenia udzielili dyrektor organizacji absolutorium za poprzedni rok.

W drugiej części spotkania miała miejsce dyskusja na temat planu działań EWUT TRITIA na rok 2019 oraz na kolejne lata, jak i kierunków realizacji przedsięwzięć Ugrupowania i aktualizacji jego strategii.

W trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia, uczestnikom spotkania zostały zaprezentowane dotychczasowe rezultaty i przyszłe działania projektu AIR TRITIA, który jest jednym z kluczowych przedsięwzięć dla regionu przygranicznego, realizowanym przez EUWT TRITIA. Prezentację na temat projektu wygłosił Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego ACCENDO z Ostrawy.

Spotkania zakończyły się dyskusją na temat planu działań EWUT TRITIA na rok 2019 oraz na kolejne lata.