Archiwum

Praca z osobami zmagającymi się z demencją

26 października br. odbyło się kolejne szkolenie dla kadr kultury z Polski i Słowacji. Szkolenie pn. "Praca z osobami zmagającymi się z demencją" prowadziła p. Marlena Meyer - trenerka metody "Possitive approach to care" (Pozytywne podejście do opieki) opracowanej w Stanach Zjednoczonych przez Teepę Snow.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu "Dostępność na plus, 60+! Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dostępne dla seniorów" nr INT/EB/BES/1/IV/A/0140, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.

 

Harmonogram szkoleń

I: Arteterapia w pracy z osobami 60+
Termin szkolenia: 27.09.2019, g. 09.00-17.00
Miejsce: Cieszyn (Polska)
Prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Karolak, prof. zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi


II: Praca z osobami zmagającymi się z demencją
Termin szkolenia: 26.10.2019, g. 09.00-17.00
Miejsce: Cieszyn (Polska)
Prowadzący: Marlena Meyer, trener PAC, Dementia Action Alliance Polska


III. Analogowo i cyfrowo – promocja i informacja bez barier
Termin szkolenia: 22.11.2019, g. 09.00-17.00
Miejsce: Cieszyn (Polska)
Prowadzący: dr Robert Więckowski, Fundacja Kultury bez Barier


IV. Praca z osobami niewidomymi i słabowidzącymi
Termin szkolenia: 24.01.2020, g. 09.00-17.00
Miejsce: Żylina (Słowacja)
Prowadzący: Krzysztof Płaski, Fundacja Ważne Miejsce


V. Edukacja i aktywizacja seniorów
Termin szkolenia: 29.02.2020, g. 09.00-17.00
Miejsce: Cieszyn
Prowadzący: mgr Edyta Bonk, SWPS Sopot


VI. Projektowanie z perspektywą 60+ ze szczególnym uwzględnieniem obiektów kultury i dziedzictwa przyrodniczego
Termin szkolenia: 28.03.2020r, g. 09.00-17.00
Miejsce: Żylina
Trener: dr inż. arch. Iwona Benek, FundacjA Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.


Więcej informacji udziela Barbara Wrona:
bwrona.tritia@gmail.com
Tel. 515 261 827
www.egtctritia.eu

Do udziału w cyklu szkoleń zapraszamy pracowników instytucji kultury i dziedzictwa narodowego z terenu wsparcia programu* Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.