Archiwum

Regiony przygraniczne wspólnie przygotowują się na skutki kryzysu w górnictwie węglowym

„Przyszłość przemysłu wydobywczego i powiązanych z nim branż, w tym metalurgii, ale także rozwój nowych nowoczesnych trendów w branży, to aktualne zagadnienia, które musimy rozwiązać. Okazuje się, że możemy osiągnąć konkretne wyniki tylko dzięki wspólnemu podejściu UE ”, powiedział podczas konferencji Jiří Cienciala, przewodniczący Rady Dyrektorów Czesko-Polskiej Izby Handlowej. Przypomniał również o rosnącym znaczeniu europejskiego ugrupowania regionów granicznych TRITIA, które już przeprowadziło kilka projektów transgranicznych.

„Naszym zadaniem jest stworzenie warunków do rozwoju biznesu. Staramy się odpowiadać na potrzeby biznesu i wierzymy, że Unia Europejska odpowie na nasze potrzeby. Chcemy uczciwych negocjacji. Kiedy poruszono temat przejścia do gospodarki niskoemisyjnej i czystszej energii w Brukseli, powinni nam w tym pomóc. Jesteśmy gotowi do nauki, przyjęcia inspiracji z krajów zachodnich, gdzie wydobycie zostało już zredukowane" - powiedział Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego.

„Przyszłość przemysłu wydobywczego i powiązanych z nim branż, w tym metalurgii, ale także rozwój nowoczesnych trendów w branży, to aktualne zagadnienia, które musimy rozwiązać. Okazuje się, że możemy osiągnąć konkretne wyniki tylko dzięki wspólnemu podejściu UE”, powiedział podczas konferencji Jiří Cienciala, przewodniczący Rady Dyrektorów Czesko-Polskiej Izby Handlowej. Przypomniał również o rosnącym znaczeniu europejskiego ugrupowania regionów granicznych TRITIA, które już przeprowadziło kilka projektów transgranicznych.

„Naszym zadaniem jest stworzenie warunków do rozwoju biznesu. Staramy się odpowiadać na potrzeby biznesu i wierzymy, że Unia Europejska odpowie na nasze potrzeby. Chcemy uczciwych negocjacji. Kiedy poruszono temat przejścia do gospodarki niskoemisyjnej i czystszej energii w Brukseli, powinni nam w tym pomóc. Jesteśmy gotowi do nauki, przyjęcia inspiracji z krajów zachodnich, gdzie wydobycie zostało już zredukowane - powiedział Wojciech Kaluża, wicemarszałek województwa śląskiego.

Eurodeputowany Evžen Tošenovský, który opowiedział się za zaangażowaniem Republiki Czeskiej w tzw. Platformę węglową, potwierdził, że UE jest świadoma wpływu tzw. Pakietu zimowego na regiony węglowe. „Rozpoczyna się debata na temat wieloletnich ram finansowych, kluczowy będzie koniec roku. Mówi się o 5 mld euro dla regionów górniczych, ale będzie to zależało od tego, czy wejdą do nowego budżetu UE jako odrębna pozycja ” - powiedział Evžen Tošenovský. Przypomniał, że w państwach członkowskich przygotowano już kilka projektów, które mogą być wspierane, takich jak wykorzystanie wodoru w transporcie lub metalurgii, wykorzystanie wód kopalnianych, żeglowność Odry i tym podobne.

Dyrektor EUWT TRITIA Marta Sláviková, Lubor Hruška, dyrektor Instytutu Badań i Rozwoju ACCENDO i Petr Jančík, wykładowca Wyższej Szkoły Górniczej - Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, zaprezentowali wyniki badania opracowanego w ramach projektu AIT TRITIA (badania nad poprawą jakości powietrza obszaru TRITIA).

W 25 spotkaniu biznesmenów z Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji uczestniczyli także przedstawiciele ministerstw, ambasad, przedstawiciele regionów i firm z różnych dziedzin. W trakcie spotkania poruszono także problemy transportu transgranicznego i kwestię jakości powietrza. Spotkanie obdyło się w mieście  Ostrawa, po południu było kontynuowane wraz z udziałem Ambasadora RP Barbary Ćwioro w ogrodach Konsulatu Generalnego Republiki Czeskiej w Ostrawie.