Archiwum

„Śródokresowy przegląd wdrażania projektu 3D“

 

 

 

 

 

Nr projektu: PLSK.01.01.00-24-0034/16

Nazwa projektu: „”Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL

Miejsce: Zamek Cieszyn (Oranżeria), ul. Zamkowa 3a, 43-400 Cieszyn

Data: 09.02.2018

Spotkanie otworzyła dyrektor EUWT TRITIA Marta Slavíková.

Ustalono porządek spotkania.

 

Porządek spotkania:

1. Prezentacja na temat działań projektowych.

2. Harmonogram działań projektowych.

3. Omówienie zmian zatwierdzonych w ramach projektu.

4. Identyfikacja problemów i ryzyka realizacji projektu.

5. Budżet i finansowanie poszczególnych działań projektowych.

 

W spotkaniu uczestniczyli przestawiciele partnerów projektu zarówno lidera - EUWT TRITIA, jak i Uniwersytetu Żylińskiego.

Partnerzy z przedstawili przebieg realizacji dotychczasowych działań w ramach projektu. Omówione zostały poszczególne obiekty po polskiej i słowackiej stronie, oraz jaki rodzaj skanowania i pozostałych działań został przeprowadzony w każdym z nich.