Archiwum

Skanowanie obiektów w Pszczynie i Bielsku-Białej

Cieszyn, 9 lipca 2018

W ramach projektu "Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL" miało miejsce skanowanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Skanowanie realizowane było przez personel techniczny z Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Żylińskiego w Żylinie, partnera projektu.

Celem projektu jest digitalizacja 3D wybranych, historycznych obiektów pogranicza polsko-słowackiego. Opracowane modele 3D posłużą, jako metoda archiwizacji budynków historycznych.

Zadaniem projektu jest również wymiana know-how dotycząca cyfryzacji zabytków, szkolenie dla pracowników instytucji kultury na temat nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych do ochrony
i promocji dziedzictwa kulturowego oraz tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.